Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia sztuki nowożytnej europejskiej WNHS-ODKS-HSNE
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayxrWzSyteG9hyoJsSRBv3hT_K00ol3fnsn8lr8RZLeM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffafd0c0-1bf2-4459-8600-002ae5db1ea7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ayxrWzSyteG9hyoJsSRBv3hT_K00ol3fnsn8lr8RZLeM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ffafd0c0-1bf2-4459-8600-002ae5db1ea7&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

1. Seria Sztuka świata, t. V-VII, wyd. Arkady.

2. Seria Sztuka polska, t. III-VI, wyd. Arkady.

3. N. Pevsner, Historia architektury europejskiej, Warszawa 2009.

Efekty uczenia się:

2 ECTS= 30 godzin zajęć z wykładowcą i 30 godzin samodzielnej pracy studenta, w tym lektura książek i przygotowanie się do egzaminu.

Wiedza.

Absolwent zna i rozumie elementarne fakty i pojęcia z zakresu ochrony dóbr kultury i nauk o sztuce z uwzględnieniem problematyki konserwacji i archeologii oraz zależności między nimi. W tym ma wiedzę o rozwoju sztuki od starożytności do współczesności.

Umiejętności.

Absolwent potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną do interpretowania i analizowania zabytków.

Posiada umiejętność prezentowania własnych poglądów i opinii na temat dóbr kultury, a także skonstruować logiczne wypowiedzi w mowie i w piśmie w języku polskim i obcym na temat ochrony dóbr kultury oraz przygotować tekst naukowy z aparatem badawczym i poprawnie opracowanymi fotografiami

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem.

Na egzaminie student otrzymuje do rozpoznania 3 obiekty, które musi rozpoznać: określić styl, wymienić cechy danego dzieła sztuki które świadczą o tym stylu, okreslić tytuł, autora, zadatować. Dopuszcza sie pomyłkę 5 lat.

Studenci przygotowują się do egzaminu na podstawie wykładów.

3 rozpoznane dzieła, z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena bardzo dobra.

2 rozpoznane dzieła, z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena dobra.

1 rozpoznane dzieło z podaniem wszystkich wyżej wymienionych informacji - ocena dostateczna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Dopuszczalne są 2 nieobecności nieusprawiedliwione.

Zakres tematów:

Sztuka renesansu, manieryzmu, baroku, rokoka i klasycyzmu w Europie.

Metody dydaktyczne:

Wykład online w czasie rzeczywistym przy wykorzystaniu aplikacji MS Teams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Agnieszka Skrodzka 6/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)