Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Neuropsychologia WF-PS-N-NEUR
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 100
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: Kod zespołu: hfkicqr
Literatura:

Literatura obowiązkowa

Domańska, Ł. i Borkowska, A. (red.). (2016). Podstawy neuropsychologii klinicznej. Lublin: Wydawnictwo UMCS.

Pąchalska, M. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Tom 1: Procesy poznawcze i emocjonalne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pąchalska, M. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Urazy mózgu. Tom 2: Procesy komunikacyjne i powrót do społeczeństwa. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pąchalska, M., Kaczmarek, B. L. J. i Kropotov, J. D. (2018). Neuropsychologia kliniczna. Od teorii do praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Literatura uzupełniająca

Kossut, M. (2020). Neuroplastyczność. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Medyk.

Nolte, J. (2011). Mózg człowieka. Anatomia czynnościowa mózgowia. Tom 1-2. Wrocław: Edra Urban & Partner.

Pąchalska, M., Kaczmarek, B. L. J. i Bednarek, S. (2021). Neuropsychologia tożsamości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Walsh, K. W. i Draby, D. (2014). Neuropsychologia kliniczna. Gdańsk: GWP.

Zakres tematów:

Program wykładów:

1. Neuropsychologia jako dziedzina badań i praktyki. Podstawowe zagadnienia.

2. Zarys neuroanatomii i neurofizjologii układu nerwowego. Anatomia funkcjonalna i struktury układu nerwowego.

3. Neuroobrazowanie mózgowia.

4. Neuroplastyczność.

5. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń procesów orientacji i spostrzegania.

6. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń uwagi.

7. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń pamięci i uczenia się.

8. Neuropsychologiczna charakterystyka afazji.

9. Problematyka dyzartii, dyspragmatyki i pourazowych zaburzeń pisania i czytania.

10. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń praksji.

11. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń funkcji wykonawczych.

12. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń emocji.

13. Neuropsychologiczna charakterystyka zaburzeń osobowości i tożsamości.

14. Neuropsychologiczna charakterystyka procesów otępiennych.

15. Terapia neuropsychologiczna i pomoc psychologiczna osobom z dysfunkcjami mózgu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Patryk Łakuta 65/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)