Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geografia polityczna WSE-BW-GP
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aunXXr4o4MNxSpoOCocX13AORavOAR_ato9JU2DDnbx81%40thread.tacv2/conversations?groupId=c0ebcab0-4d83-48d6-86fc-438c7e935ea6&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Lektura obowiązkowa (jedna do wyboru):

1. Tykidydes, Wojna peloponeska, dowolne wydanie.

2. J. Bartosiak, Rzeczpospolita między lądem a morzem. O wojnie i pokoju, Warszawa 2018.

3. B. Góralczyk, Nowy długi marsz: Chiny ery Xi Jinpinga, Warszawa 2021.

4. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Kraków 2013.

5. P. Bajda, Małe państwo na arenie międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016, Kraków-Warszawa 2018.

Lektura uzupełniająca:

1. S. Otok, Geopolityka, PWN, 2007.

2. H. Kissinger, Porządek światowy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec 2017.

3. N. Ferguson, Cywilizacja. Zachód i reszta, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 2013.

4. S. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1997.

5. L. Moczulski, Geopolityka, potęga w czasie i przestrzeni, Zona Zero, Warszawa 2019.

6. Sun Tzu, Sun Pin, Sztuka wojny, Helion Gliwice, 2013.

7. S. Sowiński, Przyszłość państwa narodowego, w: Przegląd Zachodni, 3 (316) 2005.

8. Rocznik statystyczny.

Efekty uczenia się:

Zasadnicze efekty uczenia się których osiągnięcie zakłada wykład to:

1. Nabycie przez słuchaczy podstawowej wiedzy z zakresu klasycznych wybranych koncepcji geopolitycznych (od XIX do XXI) wieku, która pozwala analizować panoramę geopolityczną współczesnego świata.

2. Nabycie podstawowej wiedzy na temat wybranych geomorfologicznych atrybutów współczesnego państwa takich jak wielkość i kształt jego terytorium czy dostęp do surowców energetycznych, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań współczesnej Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie wykładu na formę pisemnego testu otwartego (pisanego stacjonarnie na UKSW).

Test składa się z 5 otwartych pytań:

- 3 pytania dotyczą treści wykładu.

- 1 pytanie dotyczy pracy samodzielnej, która obejmuje znajomość mapy politycznej Europy oraz nazw stolic państw Azji, Europy, Europy i Ameryki Północnej.

- 1 pytanie dotyczy znajomości jednej z lektur obowiązkowych (do wyboru).

Próg ocen:

- 50 do 60% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna.

- 60 do 70% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna plus.

- 70 do 80% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra.

- 80 do 90% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra plus

- 90 i więcej % mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena bardzo dobra.

Zakres tematów:

Geografia polityczna jako nauka, geopolityka jako myśl o panowaniu w przestrzeni.

-----------Część geopolityczna-----------------------------------

Narodziny geopolityki niemieckiej. (F. Ratzel, R. Kjellen) i anglosaskiej (A. Mahan. H. Mackinder, A. Seversky).

Geopolityka okresu „zmiennej wojny”.

Przełom geopolityczny roku 1989.

Koncepcja „Końca historii” (F. Fukuyama).

Koncepcja „Wielkiej szachownicy” i przywództwa USA (Z. Brzeziński).

Koncepcja „Zderzenia cywilizacji” (S. Huntington).

Trudne relacje USA–Unia Europejska (R. Kagan).

Koncepcja „Ładu międzynarodowego” XXI w. (H. Kissinger).

Rywalizacja Chiny–USA

-----------Część geograficzno polityczna -----------------------------------

Czynniki decydujące o potencjale geopolitycznym współczesnych mocarstw.

Terytorium, granica, stolica - jako atrybuty geograficzne państwa.

Surowce energetyczne jako potencjał geopolityczny współczesnych państw.

Bezpieczeństwo energetyczne Polski.

Metody dydaktyczne:

Klasyczny wykład akademicki.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Sławomir Sowiński 63/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)