Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja i zarządzanie WSE-BW-OZ
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a3DcdWallAfk3BLGSYblQSVJ0YjqHoPENC82CNd_NA6o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a643d1d1-6bd5-407b-8607-2500616ad5cc&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

PODSTAWOWA:

Literatura podstawowa:

1. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2017

2. A.K. Koźmiński, M. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw. Podręcznik akademicki, Warszawa 2008

3. A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Zarządzanie. Teoria i praktyka, Warszawa 2011

4. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert, Kierowanie, Warszawa 2011

UZUPEŁNIAJĄCA:

1. J. Bieńkowska, Cz. Sikorski, Ewolucja zarządzania. Dyktat struktury, strategii i kultury, Łódź 2016

2. J. Bogdanienko (red.), Organizacja i zarządzanie w zarysie, Warszawa 2010

3. M. Dołhasz, J. Fudaliński, M. Kosala, H. Smutek, Podstawy zarządzania. Koncepcje – strategie – zastosowania, Warszawa 2009

4. U. Gros, Zachowania organizacyjne w teorii i praktyce zarządzania, Warszawa 2003

5. E. Kirejczyk, Zrozumieć zarządzanie, Warszawa 2008

6. J. Kisielnicki, Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym, Warszawa 2014

7. K. Klincewicz, Zarządzanie, organizacje i organizowanie. Przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016

8. K. Krzakiewicz (red.), Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Poznań 2006

9. M. Kostera, M. Śliwa, Zarządzanie w XXI wieku. Jakość, twórczość, kultura, Warszawa 2012

10. E. Michalski, Zarządzanie przedsiębiorstwem. Podręcznik akademicki, Warszawa 2013

11. A. Oleksiuk, Problemy organizacji. Materiały do studiowania, Warszawa 2007

12. J. Penc, Nowoczesne kierowanie ludźmi. Wywieranie wpływu i współdziałanie w organizacji, Warszawa 2007

13. J. Puchalski, Podstawy nauki o organizacji, Wrocław 2008

14. Cz. Sikorski, Nauka o zarządzaniu, Łódź 2011

15. S. Stańczyk, Nurt kulturowy w zarządzaniu, Wrocław 2008

16. K. Zimniewicz, Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna, Warszawa 2014

Zakres tematów:

1. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe zarządzanie

2. Klasyczne teorie zarządzania: naukowe administrowanie

3. Kierunek behawioralny (szkoła stosunków międzyludzkich)

4. Kierunek systemowy

5. Kierunek ilościowy

6. Kierunek sytuacyjny i nowa fala w zarządzaniu

7. Postmodernizm w zarządzaniu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 18:30 - 20:00, sala e-learning
Łukasz Kaczmarczyk 64/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)