Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne ideologie polityczne WSE-BW-WIP
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Calhoun C., Nacjonalizm, Warszawa 2007.

2. Ciszek M., "Ekologizm" jako nowy nurt polityczny: implikacje filozoficzno-etyczne, „Studia Ecologiae et Bioethicae” 8/2, s. 45-51.

3. Heywood A., Ideologie polityczne. Wprowadzenie, PWN, Warszawa 2007.

4. Lyman Tower Sargent, Contemporary Political Ideologies. A Comparative Analysis, Wadsworth 2009.

5. Mannheim K., Ideologia i utopia, Lublin 1992.

6. Pius XI, Mit brennender Sorge, encyklika.

7. Sulkowski M., Ideologia Państwa Islamskiego, Chrześcijaństwo-Świat-Polityka, 2018, s. 211-228.

8. Talshir G., The Political Ideology of Green Parties. From the Politics of Nature to Redefining the Nature of Politics, Palgrave Macmillan 2002.

9. The Oxford Handbook of Political Ideologies, Michael Freeden, Lyman Tower Sargent, Marc Stears (red.), Oxford University Press 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

BW1_W01 Ma wiedzę z zakresu zagadnień społecznych tworzącą podbudowę dla rozumienia istoty problematyki bezpieczeństwa państwa.

BW1_W03 Ma wiedzę na temat politycznych, historycznych, prawnych, ekonomicznych, psychologicznych i kulturowych uwarunkowań oddziałujących na rzeczywistość społeczną.

BW1_W09 Posiada wiedzę o roli człowieka w życiu społecznym oraz o koncepcjach ochrony praw człowieka.

Umiejętności:

BW1_U01 Potrafi obserwować i interpretować zjawiska społeczne w odniesieniu do problematyki bezpieczeństwa państwa.

BW1_U02 Potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z obszaru nauk społecznych, przede wszystkim z nauk o polityce i administracji, a także dyscyplin powiązanych, w tym głównie nauk o bezpieczeństwie oraz pozyskiwać dane do analizowania zjawisk związanych z bezpieczeństwem w wymiarze personalnym, lokalnym, państwowym, regionalnymi globalnym.

Kompetencje:

BW1_K01 Ma świadomość poziomu swojej wiedzy oraz umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego.

Metody i kryteria oceniania:

1. Obecność na zajęciach i przeczytanie zaleconej literatury

2. Aktywność na zajęciach (25%)

3. Praca zaliczeniowa (75%)

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa

Zakres tematów:

1. Ideologia a doktryna – wprowadzenie

2. Gnoza polityczna – ujęcie Erica Vogelina

3. Komunizm

4. Nazizm i faszyzm

5. Liberalizm i socjaldemokracja

6. Multikulturalizm i globalizm jako ideologia

7. Islamizm

8. Doktryna a ideologia: Gender, ekologizm jako ideologia

9. Ideologia A. Dugina

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 308
Mariusz Sulkowski 22/22 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 308
Mariusz Sulkowski 21/22 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 308
Mariusz Sulkowski 18/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)