Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

System instytucjonalny Unii Europejskiej - ćw. WSE-EU-SUEcw
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1) Erik Akse (red.), How the EU institutions work. Your handbook and guide to EU decision-making, John Harper Publishing, 2020

2) Alan Hardacre (red.), How to work with the EU institutions. A practical guide to successful public affairs in the EU, John Harper Publishing, 2020

Link do materiałów ćwiczeniowych na platformie Moodle:

https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25859

Efekty uczenia się:

1) Wiedza (E1_W08):

– student posiada podstawową wiedzę o instytucjach głównych i doradczych systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej, zna podstawy traktatowe; zna sposób ich powoływania, skład, sposób wewnętrznej organizacji, funkcje.

– student posiada wiedzę na temat, w których instytucjach ścierają się interesy narodowe a które reprezentują interes wspólnotowy; posiada wiedzę o trybie podejmowania przez nich decyzji; posiada wiedzę o relacjach między poszczególnymi instytucjami i stopień współzależności między nimi.

2) Umiejętności (E1_U01, EL_U03):

– student rozumie i potrafi wyjaśnić specyfikę i oryginalność integracji europejskiej i stworzonego w Unii Europejskiej systemu decyzyjnego i instytucjonalnego. Prawidłowo wyjaśnia mechanizmy funkcjonowania wspólnot lokalnych i państwowych w kontekście Unii Europejskiej. Potrafi klasyfikować prawidłowe i nieprawidłowe działania instytucji oraz ich przedstawicieli.

– student rozumie relacje między obywatelem a europejskimi (narodowymi i ponadnarodowymi) instytucjami politycznymi; umie określić i wskazać podstawowe drogi artykulacji oczekiwań społecznych oraz grup interesu, pozwalające wpływać na proces decyzyjny na poziomie krajowym lub europejskim.

– student potrafi dotrzeć do potrzebnych mu informacji i dokumentów Unii Europejskiej. Sprawnie porusza się w systemie informacji dostępnych w serwisach internetowych UE.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawowym wymogiem jest wykonywanie zadań, czytanie zadawanych tekstów, aktywny udział podczas omawiania zadań.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa.Dopuszczalna jest jedna nieusprawiedliwiona nieobecność.

Przy wystawianiu oceny końcowej zostanie uwzględniona indywidualna aktywność na zajęciach (jakość wykonanych zadań, udział w dyskusjach).

Zakres tematów:

Tematyka zajęć:

1. Konkluzje Rady Europejskiej

2. Głosowanie w Radzie UE

3. Funkcjonowanie grup roboczych Rady UE

4. Komisja Europejska: konsultacje, grupy ekspertów, formułowanie polityk, procedura naruszeniowa

5. Parlament Europejski: posiedzenia plenarne(debata), pytania eurodeputowanych, rezolucje, sprawozdania komisji, programy grup politycznych

6. Proces legislacyjny

7. Negocjacje w Radzie UE i komisjach Parlamentu Europejskiego

8. Opinie rzeczników generalnych i wyroki TS UE

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne: ćwiczenia z elementami analizy porównawczej i dyskusji, omawianie funkcjonowania instytucji UE na konkretnych przykładach ich działalności.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 9:45 - 11:15, sala 308
Piotr Burgoński 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 21
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.