Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nowożytna myśl polityczna - ćw. WSE-EU-NMPcw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom I, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002

Historia idei politycznych. Wybór tekstów, tom II, (S. Filipowicz red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2002.

Nowak Piotr (red.), Historia filozofii politycznej, część druga, Warszawa 2016.

Strauss Leo, Cropsey Joseph, Historia filozofii politycznej, Warszawa 2010.

Condorcet A., Szkic obrazu postępu ducha ludzkiego poprzez dzieje, PWN, Kraków 1957

Locke J., List o tolerancji

Mill J.S., Utylitaryzm, O wolności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Rousseau J.J., Umowa społeczna, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2009.

Voegelin Eric, Gnostycka polityka, Człowiek w kulturze 16/2004, s. 231-250.

Metody i kryteria oceniania:

Debata, dialog

Ocena końcowa składa się z sumy punktów przyznanych za:

1. Praca – 25 pkt.

2. Aktywność - 25 pkt.

2. Kolokwium końcowe – 50 pkt.

Temat pracy powinien zostać przedyskutowany z prowadzącym zajęcia.

Praca powinna zostać wysłana na adres m.gierycz@uksw.edu.pl do dnia 26.04.2022. Prace (objętość co najmniej 10 znormalizowanych stron), napisane powinny być zgodnie z zasadami prac naukowych (przypisy, bibliografia, etc). Prace przesłane po 26.04.2022 nie będą uwzględnione w ocenie.

Skala oceniania:

0-50 pkt – ndst.

51-60 – dst.

61-66 – dst. +

67-74 – db.

75- 82 db. +

83+ bdb.

Zakres tematów:

1. Niccolo Machiavelli

2. Thomas Hobbes

3. John Locke

4. Jean-Jacques Rousseau

5. Monteskiusz

6. Immanuel Kant

7. Edmund Burke

8. Joseph De Maistre

9. Federaliści

10. Alexis de Tocqueville

11. John Stuart Mill

12. August Comte

13. Karol Marks

14. Omówienie prac

15. Kolokwium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 1437
Michał Gierycz 16/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)