Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka i religia WSE-PO-PR
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

4.10.2021 Religia, religie, filozofia, politologia. Zajęcia wprowadzające

Literatura podstawowa:

A. MacIntyre, Bóg, filozofia, uniwersytety, IW PAX, Warszawa 2013, cz.I

Ks. P. Burgoński, M. Gierycz, Politologia a religia. Wprowadzenie, w tychże [red.], Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014

18.10.2021 Religia w teorii i analizie politycznej

Literatura podstawowa:

P. Mazurkiewicz, Co politolog powinien wiedzieć o religii?, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka No. 23/2019

M. Gierycz, Przezwyciężając redukcjonizm. O głębokiej analizie systemowej w politologii religii, Chrześcijaństwo - Świat - Polityka No. 23/2019

25.10.2021. Religia i cywilizacja

Referat: Religia w badaniu stosunków międzynarodowych

Literatura podstawowa:

F. Braudel, Gramatyka cywilizacji, Oficyna naukowa, Warszawa 2006, s.37-72, 359-364

S. P. Huntington, Zderzenie cywilizacji, Muza, Warszawa 1996, r.2 (s.46-72)

8.-15. 11.2021, g.16.45 Polityka i religia w islamie

Referat na 8.11.2021: Teoria „zderzenia cywilizacji” i jej krytyka

Literatura podstawowa:

Koran, Sura Skrucha - At-Tauba

Hadisy (wybrane)

R. Zenderowski, Islam, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014

M. Sulkowski, Ideologia Państwa Islamskiego, „Chrześcijaństwo-Świat-Polityka” 22 (2018)

25.-26.11.2021 „Zmiana paradygmatu relacji religii i polityki?”

Udział w 3 międzynarodowej konferencji politologii religii

Praca do wykonania: sprawozdanie z jednego z paneli (każdy uczestnik opracowuje inny)

29.11.2021 Polityka i religia w tradycji żydowskiej

Literatura podstawowa:

M. Wojciechowski, Biblia o państwie, WAM, Kraków 2008, s.70-115

Ks. P. Burgoński, Judaizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i Polityka. Zarys problematyki, Warszawa 2014

6.12.2021 Religia i polityka w chrześcijaństwie

Referat: Izrael – miejsce religii w świeckim państwie

Literatura podstawowa:

Ewangelia wg sw. Marka 10,42-44; 12,13-17;

Ewangelia wg św. Jana 18,33-40; 19,10-11

List do Rzymian 13,1-7

A. Dylus, Chrześcijaństwo, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka. Zarys problematyki, Elipsa, Warszawa 2014, s.26-44 i 51-66

M. Gierycz, Mała pochwała katolicyzmu, Teologia polityczna, Warszawa 2021, r.1

13.12.2021 Metamorfozy Królestwa Bożego (cz. I)

Referat: Wizja Państwa Państwa Bożego u św. Augustyna

Literatura podstawowa:

E. Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego, Teologia polityczna, Warszawa 2020, r. I i III

20.12.2021 Metamorfozy Królestwa Bożego (cz. II)

Referat: Koncepcja T. Campanelli

Literatura podstawowa:

E. Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego, Teologia polityczna, Warszawa 2020, r. III i IV

10.01.2022 Metamorfozy Królestwa Bożego (cz. III)

Referat: Narodziny Europy

Literatura podstawowa:

E. Gilson, Metamorfozy Państwa Bożego, Teologia polityczna, Warszawa 2020, r. VIII i IX

17.01.2022 Fundamentalizm

Referat: Kościół a społeczność uniwersalna

Literatura podstawowa:

M. Gierycz, Fundamentalizm, w: P. Burgoński, M. Gierycz, Religia i polityka…, Warszawa 2014

24.01.2022 Miejsce Boga w liberalnej demokracji

Referat: Jurgen Habermas o miejscu religii w życiu publicznym

Literatura podstawowa:

L. Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, Znak, Kraków 2014

C. Schmitt, Teologia polityczna, w: tegoż, Teologia polityczna i inne pisma, W-wa, Kraków 2000, s.60-72

31.01.2022 Zaliczenie ustne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 405
Michał Gierycz 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)