Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka polityczna WSE-PO-EP
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT7WJK4K-C4FF5Mw4nI-nPC0m-yOaaEBFAVaaP4i6IDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4217edcc-a977-405d-a3f9-5d7bf41810eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: W roku akademickim 2021- 2022wykład odbywa się w sposób zdalny za pośrednictwem programu MS TEAMS oraz uczelnianej platformy Moodle.

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aT7WJK4K-C4FF5Mw4nI-nPC0m-yOaaEBFAVaaP4i6IDo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=4217edcc-a977-405d-a3f9-5d7bf41810eb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

I. Lista lektur obowiązkowych (jedna do wyboru obowiązkowo do przeczytania w całości):

- P. Świercz (red.), Etyka polityczna, Kraków 2021, (etyka_polityczna_pl_net.pdf (ignatianum.edu.pl) .

- P. Mazurkiewicz , Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- S. Sowiński (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012 .

- M. Weber, Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

II. Literatura do wykładu:

- B. Sutor, Etyka polityczna, Warszawa 1994.

- S. Sowiński, (red.), Etyka życia publicznego, Warszawa 2012.

- S. Sowiński. Przywództwo polityczne jako odpowiedzialność. Kilka uwag w perspektywie społeczno - politycznej, w: E. Marciniak i J .Szczupaczyński (red.), Przywództwo. Etyka. Polityka, Warszawa 2018, s. 49 – 78.

- Chrześcijański kształt patriotyzmu, Episkopat Polski/Rada ds. Społecznych

Episkopatu Polski, Warszawa 2017.

- A. Dylus, A. Rudowski, M. Zaborski (red.), Korupcja. Oblicza, uwarunkowania, przeciwdziałanie, Ossolineum, Wrocław 2006.

- A. Dylus, Polityka w perspektywie etycznej i religijnej, Warszawa 2016.

- O. Höffe, Etyka państwa i prawa, tł. Cz. Porębski, Kraków 1992.

- Marciniak E., Sowiński S., Naukowiec w krainie politycznego zgiełku, „Plus-Minus. Rzeczpospolita” 30.06.2017.

- P. Mazurkiewicz, Przemoc w polityce, Wrocław 2006.

- P. Mazurkiewicz, Europa jako Kinderniespodzianka, Kraków 2017.

- M. Weber M., Polityka jako zawód i powołanie, tł. A. Kopacki, B. Debel, Kraków 1998.

Efekty uczenia się:

Związane z wykładem, przewidziane efekty to:

- wiedza na temat etyki politycznej jako nauki przydatnej na gruncie nauk politycznych.

- kompetencja w zakresie adekwatnego zastosowania analizy etycznej wobec konkretnych zagadnień politycznych.

Metody i kryteria oceniania:

1. Oceny z wykładu wystawiane są na podstawie egzaminu pisemnego obejmującego:

- znajomość wiedzy przywołanej na wykładzie

- znajomość lektury obowiązkowej.

2. Egzamin ma formę pisemnego testu otwartego (w formie stacjonarnej - na UKSW) składającego się z 4 pytań. Za każde pytanie można zdobyć do 10 punktów (w sumie mx 40 punktów). 3 pytania dotyczą wykładu, jedno przeczytanej lektury obowiązkowej.

Próg ocen:

- 50 do 60% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna

- 60 do 70% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dostateczna plus

- 70 do 80% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra

- 80 do 90% mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena dobra plus

- 90 i więcej % mx. łącznej możliwej liczby punktów - ocena bardzo dobra

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest napisanie w terminie pracy semestralnej (na zaliczenie).

Zakres tematów:

Podczas wykładu planuje się podjęcie następujących zagadnień:

1. Etyka jako nauka.

2. Wybrane tradycje etyczne Europy.

3. Tradycyjne nurty etyki politycznej: moralizm, realizm, instytucjonalizm.

-------------------------------------------------

4. Etyka polityczna jako etyka cnót i instytucji.

--------------------------------------------------

5. Wybrane elementy życia politycznego w świetle refleksji etycznej:

- teatralność polityki,

- prawdomówność i język polityki,

- konflikt, kompromis, pojednanie.

6. Pojednanie i przebaczenie w polityce.

------------------------------------------------------

7. Etyczny wymiar przywództwa politycznego.

8. Etyczne uwarunkowania decydowania politycznego.

-------------------------------------------------------

9. Patriotyzm jak wartość moralna.

11. Etyka komentarza politycznego.

Metody dydaktyczne:

Wykład ma charakter klasycznego wykładu akademickiego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Sławomir Sowiński 26/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)