Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Administracja skarbowa WSE-EKN-AS
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: link do zajęć w teams
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azvaXgAMlpxdCI2miUgfgq0O_t5SKYVPSH-qQIWCBIPs1%40thread.tacv2/conversations?groupId=bf0106dc-11bc-4a0d-a4a7-e8a7fe3424ab&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura niezbędna do ostatecznego zaliczenia przedmiotu:

Podstawowa:

1) Materiały przygotowane przez wykładowcę do wykorzystania przez studentów

2) Ustawa z dnia 16.11.2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej wg aktualnego stanu prawnego

Uzupełniająca:

1) B.Hudziak, CZYNNOŚCI SPRAWDZAJĄCE KONTROLA PODATKOWA KONTROLA CELNO-SKARBOWA W PRAKTYCE,ODDK, 2018

2) W.Wojas ,i inni Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na II stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020

3) W.Wojas i inni, Przykładowe pytania i zadania egzaminacyjne na I stopień certyfikacji zawodu księgowego, SKwP, Warszawa 2020,

4) Ustawa z dnia 29.08.1997r ordynacja podatkowa- wg aktualnego stanu prawnego

5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24.02.2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej- wg aktualnego stanu prawnego

6) Ustawy wybranych podatków wg aktualnego stanu prawnego

7)Krajowa Administracja Skarbowa : komentarz / redakcja naukowa Andrzej Melezini, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2018

Efekty uczenia się:

EK1_U08, EK1_K01

1. Student potrafi przeprowadzić procedurę postępowania kontroli celno-skarbowej, podatkowej (U).

2. Student potrafi zdiagnozować w podstawowym zakresie nieprawidłowości w rozliczaniu się z należności budżetowych przez podatników czy płatników (U).

3. Student potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego w decyzjach strategicznych i operacyjnych przedsiębiorstw (U)

4. Student dąży do uzupełniania i pogłębiania nabytej wiedzy (K).

Metody i kryteria oceniania:

Po realizacji zakresu objętego programem przedmiotu, w tym prezentacji, zaliczenie na ocenę forma pisemna-20 testów jednokrotnego wyboru. Testy obejmują przekrojowo tematykę przedmiotu

Kryteria oceniania

20-19 pkt ocena 5

18-17 pkt ocena 4,5

16-15 pkt ocena 4,0

14-13 pkt ocena 3,5

12-11 pkt ocena 3,0

10 i mniej punktów ocena 2,0

Zakres tematów:

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje:

1. Rys historyczny kontroli skarbowej w Polsce

2. Powstanie Krajowej Administracji Skarbowej w Polsce (KAS)

3. Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS)

4. Zakres wybranych zadań realizowanych przez KAS:

a) kontrole celno- skarbowe

- zakres kontroli celno- skarbowej,

przebieg kontroli (wszczęcie kontroli, prawo złożenia korekty deklaracji)

prawa i obowiązki kontrolowanego i kontrolującego

dokumentowanie przebiegu kontroli

zakończenie kontroli

wszczynanie postępowań podatkowych

wydawanie decyzji i tryb odwoławczy

b) czynności sprawdzające

c) kontrola podatkowa

5. W ramach realizacji zadań KAS przewidziane są opracowania studentów (prezentacje) w zakresie kontroli prawidłowości rozliczania podatków przez podatników lub płatników z wykorzystaniem wiedzy prawa podatkowego i bilansowego (określony tytuł podatkowy i jego kontrola celno- skarbowa); praca w ciągu semestru.

Metody dydaktyczne:

zgłębienie przygotowanych przez wykładowcę materiałów pomocniczych do tematyki przedmiotu, innej poleconej literatury, przygotowanie i przedstawienie prezentacji

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 16:40 - 18:10, sala 419
Wanda Wojas 40/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.