Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekonomia menedżerska WSE-EKN-EM
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie projektu grupowego.

Projekt będzie oceniany wg następujących wytycznych:

Organizacja prezentacji (początek, rozwinięcie, zakończenie)

Zawartość merytoryczna prezentacji

Technika prezentacji (sposób korzystania z notatek, pomoce wizualne)

Czas prezentacji

innowacyjność pomysłu

Realność wykonania projektu

Punkty od 0-10 za każdy obszar.

Punktacja;

30-36 = 3,0

37-43=3,5

44-50=4,0

51-55=4,5

56-60=5,0

Studenci na wzajem będą oceniali swoje projekty, ich oceny będą stanowiły 30% oceny końcowej. Pozostałe 70% ocenia wykładowca.

Zakres tematów:

Realizacja projektu metalowe kulki i prezentowanie ich na zajęciach lub przez MS Teams (praca w grupach)

Przykłady zadań:

1.Granica możliwości produkcyjnych – zadania i przykłady

2.Koszt alternatywny - zadania i przykłady

3.Efektywność działalności gospodarczej – trójkąt Herlemana – Kapitałochłonność, ziemiochłonność, pracochłonność - zadania i przykłady

4.Nachylenie krzywej popytu i podaży. Równania popytu i podaży cena i ilość równowagi, rynek - przykłady i zadania

5.Analiza kosztów produkcji w okresie krótkim i długim przykłady i zadania.

6.Ceny bieżące, ceny stałe, PKB, obliczanie stopy wzrostu, wartości dodanej – interpretacja otrzymanych wyników i danych GUS

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 17:35 - 19:05, sala 401
Magdalena Hryniewicka 29/ szczegóły
2 wielokrotnie, piątek (niestandardowa częstotliwość), 16:00 - 17:30, sala 401
Magdalena Hryniewicka 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)