Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Socjologia zarządzania WSE-EKN-MGR-SZ
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3atSLjbhPLEel_NGSFKx7QA4UvEJG1BrhdV2Hp_xMgq1E1%40thread.tacv2/conversations?groupId=f08832bc-11ec-4967-b404-04538c03f267&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura obowiązkowa:

Sudoł S., Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu, "Organizacja i Kierowanie", nr 1/2014 (161), s. 11-36.

Klincewicz K., Zarządzanie, organizacje i organizowanie – inspiracje teoretyczne i próby systematyzacji, w: Klincewicz K. (red.), Zarządzanie, organizacje i organizowanie – przegląd perspektyw teoretycznych, Warszawa 2016, s. 15-56.

Konecki K., Procesualne ujęcie organizacji. Interpretatywna socjologia organizacji i zarządzania, w: Krzysztof T. Konecki, Beata Glinka (red.) Współczesne problemy socjologii organizacji i zarządzania. Wybrane zagadnienia. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2006.

Mroczek L. Intuicyjny a racjonalny model procesu podejmowania decyzji gospodarczych, w: Kowalczyk E., Roszyk-Kowalska G., Człowiek w organizacji XXI wieku Wyzwania dla współczesnego zarządzania, Poznań 2016, s. 54-70.

Konecki K., Tobera P., Szkice z socjologii zarządzania, Łódź 2002, rozdział 7: Kultura organizacyjna. Główne perspektywy analityczno-badawcze.

Griffin R., Podstawy zarządzania organizacjami, rozdz. 16 "Przywództwo i procesy oddziaływania na pracowników", s. 551-576.

Griffin R. (2020), Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa PWN, rozdział 15: Motywowanie pracowników do wykonywania pracy, s. 511-535.

Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 1999, s. 109-120.

Sobkowiak B., Procesy komunikowania się w organizacji, w: Dobek-Ostrowska B. (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1997, s. 22-41.

Literatura uzupełniająca:

Siemieniak M., Modele i narzędzia procesu komunikowania organizacyjnego wewnątrz przedsiębiorstwa, "Organizacja i Zarządzanie", nr 72/2017, s. 199-212.

Mazur M., Motywowanie pracowników jako istotny element zarządzania organizacją, "Nauki społeczne", nr 2(8)/2013, s. 156-182.

Pęcek M., Walas-Trębacz J., Ocena skuteczności systemów motywacyjnych stosowanych w organizacjach, "Journal of Modern Management Process", nr 3(1)/2018, s. 16-26.

Zakrzewski B., Zakrzewska D., Brdulak J., Przywództwo i jego rola w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa logistycznego – ujęcie teoretyczne, "Logistyka", nr 6/2014, s. 11617-11629.

Nosewicz K., Japońskie metody i techniki zarządzania oraz ich zastosowanie w polskim przedsiębiorstwie, "Journal of Modern Management Process", nr 2(1)/2016, s. 8-23.

Kordos J., Teoria podejmowania decyzji a zarządzanie jakością, "Zarządzanie. Teoria i Praktyka", nr 3 (21) 2017, 61-68.

Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Poznań 2011. (wybrane teksty)

Kowalczyk E., Roszyk- Kowalska G., Człowiek w organizacji XXI wieku. Wyzwania dla współczesnego zarządzania, Poznań 2016. (wybrane teksty)

Pujer K. (red.), Ekonomiczne i społeczne aspekty nowoczesnego zarządzania

przedsiębiorstwem, Wrocław 2016. (wybrane teksty)

Zakres tematów:

1. Socjologia zarządzania jako dyscyplina szczegółowa socjologii.

2. Współczesne szkoły i teorie w socjologii zarządzania.

3. Społeczny wymiar procesu podejmowania decyzji.

4. Kultura organizacyjna - definicje, perspektywy analityczne. Kultura organizacyjna a przebieg kariery zawodowej.

5. Przywództwo we współczesnych organizacjach - cz. 1 (pojęcie i istota przywództwa, teorie przywództwa).

6. Przywództwo we współczesnych organizacjach - cz. 2 (rodzaje przywództwa, poziomy przywództwa, kompetencje lidera

w organizacji).

7. Motywowanie jako instrument zarządzania w organizacji - co powoduje, że ludzie uczestniczą w życiu organizacji? cz. 1 (koncepcja człowieka w organizacji, modele motywowania, teorie motywacji).

8. Współczesne systemy motywacyjne. cz. 2.

9. Komunikowanie organizacyjne (definicja, poziomy, kierunki komunikowania; wymiary komunikacji wewnętrznej w organizacji; bariery komunikacji).

10. Komunikacja w sytuacji kryzysowej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 niestandardowa częstotliwość, sala 321
Magdalena Markocka 31/35 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)