Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kompetencje menedżerskie WSE-EKN-KM
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Przegląd problemów doskonalenia systemów zarządzania przedsiębiorstwem, pod red. A.Stabryły, Mfiles.pl Encyklopedia Zarządzania, Kraków 2011

B.R.Kuc, M.Żemigała, Menedżer nowych czasów. Najlepsze metody i narzędzia zarządzania, OnePress, Gliwice 2010

M.Holliday, Coaching, mentoring i zarządzanie. Jak rozwiązywać problemy i budować zespół, OnePress, Gliwice 2006

Uzupełniająca:

R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo PWN Wydawnictwo Naukowe, 2005

B. Nogalski, J. Śniadecki, Umiejętności menadżerskie w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Wydawnictwo Bydgoszcz 2001

Efekty uczenia się:

EK1_W05 potrafi zdefiniować kompetencje menedżera i scharakteryzować jego pracę w organizacji, rozumie potrzebę doskonalenia kompetencji menedżerskich

EK1_K08 docenia znaczenie etyki w pracy menedżera

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów uczenia:

EK1_W05 - aktywność na zajęciach, testy kompetencji na platformie moodle, quizy, test zaliczeniowy

EK1_K08 - aktywność na zajęciach, quizy

Na platformie moodle będą również testy i zadania, które należy rozwiązać w ciągu 1 tygodnia od zajęć (zal/nzal) – dopuszczalne jest nie zrobienie maksymalnie 2 zadań, więcej niewykonanych zadań powoduje nieotrzymanie zaliczenia (również w sesji poprawkowej).

Aktywność na zajęciach będzie premiowana podwyższeniem oceny w przypadku, gdy do wyższej oceny zabraknie mniej niż 5%.

Test zaliczeniowy na platformie moodle.

Skala ocen:

Ocena dostateczna od 50 %

Poniżej 50% - 2,0

powyżej 50 – 60% - 3,0

powyżej 60 – 70% - 3,5

powyżej 70 –80% - 4,0

powyżej 80 – 90% - 4,5

Ponad 90% - 5,0

Zakres tematów:

1. Komunikacja. Reguły komunikowania się z ludźmi. (zajęcia synchroniczne)

2. Podejmowanie decyzji (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego na moodle i wykonanie zadania.

3. Pojęcie menedżera. Istota pracy menedżera Role, funkcje, umiejętności menedżera. Model pracy menedżera. Pojęcie kompetencji menedżerskich. Cechy kompetencji menedżerskich. Elementy kompetencji menedżerskich. Umiejętności menedżerskie. (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego na moodle.

4. Ćwiczenia do tematu 3. (zajęcia synchroniczne)

5. Konflikt. Style rozwiązywania konfliktów. Typologia konfliktów Gordona. (zajęcia synchroniczne)

6. Istota i znaczenie motywacji. Rodzaje motywacji. Model hierarchii potrzeb Maslowa w pracy. Inne teorie motywacji. Narzędzia motywacji. Płacowe i pozapłacowe środki motywacji (zajęcia asynchroniczne) - samodzielne studiowanie materiału zamieszczonego na moodle i wykonanie zadania.

7. Ćwiczenia do tematu 3. (zajęcia synchroniczne)

8. Zaliczenie (test - moodle)

Metody dydaktyczne:

Wykład wprowadzający w temat na platformie moodle.

Filmy dydaktyczne,studium przypadku, dyskusja dydaktyczna, praca w grupach, metody aktywizujące, testy kompetencji menedżerskich.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 niestandardowa częstotliwość, (sala nieznana)
Jolanta Pakulska 29/ szczegóły
2 niestandardowa częstotliwość, (sala nieznana)
Jolanta Pakulska 22/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)