Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński 2 WF-OB-LAC2
Lektorat języków starożytnych (LEK_STA) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

materiały przygotowane przez prowadzącego zajęcia

K.Kumaniecki "Słownik łacińsko-polski"

L.Winniczuk " Słownik polsko-łaciński"

Efekty uczenia się:

OB1_W15

OB1_K09

Metody i kryteria oceniania:

-Ocena przygotowania do każdych zajęć

-Ocena aktywności na zajęciach

Metody oceny:

Forma zaliczenia:kolokwium pisemne co 5 jednostek lekcyjnych napisane na 60%

Warunki zaliczenia:materiał prezentowany na zajęciach + zaliczone wszystkie kolokwia cząstkowe

Obecność na zajęciach:możliwe 3 nieobecności

Przygotowanie do zajęć:możliwe 1 nieprzygotowanie

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

I Wiadomości wstępne o języku

1. historia j.łacińskiego

2. alfabet łaciński

3. wymowa, iloczas, zasady akcentowania

II. Słownictwo

1. słownictwo z omawianych tekstów w podręczniku

2. łacińskie sentencje i zwroty frazeologiczne

3. kojarzenie poznanych wyrazów łacińskich z pochodzącymi od nich wyrazami z j.polskiego i innych języków nowożytnych

4. słownictwo bezpośrednio związane z kierunkiem studiów

III.Składnia

1. podstawowe części zdania: podmiot, orzeczenie, dopełnienie bliższe i dalsze, okolicznik, przydawka

2. podział zdań: zdania pojedyncze i złożone

3. umiejętność tłumaczenia zdań z j.łacińskiego na j.polski

4. orzeczenie imienne/accusativus duplex

5. składniaACI./ składnia NCI/ablativus absolutus

6. dativus possessivus

IV. Fleksja

A.Deklinacja

I. rzeczowniki deklinacji I-V

- formy podstawowe rzeczowników I-V deklinacji

- temat rzeczowników poszczególnych deklinacji

- rodzaje rzeczowników

- odmiana rzeczowników I-V deklinacji + wyjątki

II. przymiotniki I,II,III deklinacji - odmiana i stopniowanie

III. zaimki:

- pronomen personale

- pronomen demonstrativum

- pronomen possessivum

- pronomen interrogativum

- pronomen relativum

IV. przyimki

B.Koniugacja

1. formy podstawowe czasownika

2. tematy czasowników 1-4 koniugacji

3. odmiana czasowników przez:

- osoby

- liczby

- strony:activum, passivum

- tryby:indicativus, imperativus

- czasy:praesens, imperfectum, futurumI,perfectum, plusquamperfectum,futurumII

Metody dydaktyczne:

wykład informacyjny

zadania praktyczne wykonywane przez uczestników zajęć

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 1437
Magdalena Bejm 21/25 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 1437
Magdalena Bejm 20/25 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 14
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)