Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mikrobiologia środowiskowa WF-OB-MSR
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 25
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

- Trzy kolokwia w trakcie kursu (na każdym kolokwium 5 krótkich pytań; za każde pytanie 1 pkt. )

5 pkt – 5,

4 pkt - 4,

3 pkt – 3,

2 pkt - 2.

- Sprawozdania z ćwiczeń praktycznych na ocenę (zasady przygotowania i oceniania sprawozdań zostaną podane na pierwszych zajęciach)

- Kolokwium końcowe –

Punktacja i oceny za kolokwium końcowe:

30-28 – 5

27-25 – 4+

24-22 – 4

21-19 – 3+

18-16 – 3

15 i mniej - 2

- Ocena końcowa z ćwiczeń jest średnią arytmetyczną oceny z kolokwium końcowego (pozytywnej), ocen z kolokwiów cząstkowych i ocen ze sprawozdań.

Zakres tematów:

1. WPROWADZENIE DO MIKROBIOLOGII - przegląd mikroorganizmów

2.ZACHOWANIE ZASAD JAŁOWOŚCI W PRACY LABORATORYJNEJ - STERYLIZACJA I DEZYNFEKCJA

3.PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE - RODZAJE I SPOSOBY PRZYGOTOWYWANIA PODŁOŻY MIKROBIOLOGICZNYCH

4. PODSTAWOWE TECHNIKI MIKROBIOLOGICZNE

5. OKREŚLANIE LICZEBNOŚCI DROBNOUSTROJÓW W RÓŻNYCH ŚRODOWISKACH

6.WŁAŚCIWOŚCI MORFOLOGICZNE BAKTERII

7.WPŁYW CZYNNIKÓW FIZYKO-CHEMICZNYCH NA BAKTERIE

8. WŁAŚCIWOŚCI FIZJOLOGICZNE BAKTERII - METABOLIZM BAKTERII

9. BARWIENIE BAKTERII

10. ROZPOZNAWANIE PODSTAWOWYCH RODZAJÓW GRZYBÓW

11. ZASTOSOWANIE MIKROORGANIZMÓW W BIOTECHNOLOGII i OCHRONIE ŚRODOWISKA

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną - przekazywanie określonych treści jako wprowadzenie do ćwiczeń w formie wypowiedzi ciągłej, usystematyzowanej, z uwzględnieniem terminologii właściwej danej nauce.

Laboratoryjna (eksperymentu) - studenci samodzielnie przeprowadzają eksperymenty w celu zbadania jakiegoś zjawiska. Podstawowym

elementem eksperymentu jest stawianie hipotez i ich weryfikacja, opis wyników i formułowanie wniosków z przeprowadzonego eksperymentu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 021
Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski 4/4 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 021
Anna Augustyniuk-Kram, Maciej Sierakowski 3/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)