Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Antropologia biologiczna WF-OB-SLAB
Seminarium (SEM) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a2fffecd07f054fb88619861f4973a93c%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=bdcb4
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

1. Student poznaje wiedzę z zakresu biologii populacji ludzkich oraz wiedzę konieczną do pisania tekstu naukowego.

2. Student zna techniki pisania prac naukowych.

Umiejętności:

1. Student wyszukuje literaturę naukową.

2. Student analizuje artykuły naukowe.

3. Student krytycznie ocenia przydatność informacji zawartych w pracach naukowych w opracowywaniu własnych tekstów naukowych.

4. Student nabiera umiejętności pisania tekstów naukowych.

Kompetencje:

1. Student dąży do porządkowania i uaktualnienia wiedzy z opracowywanej przez niego tematyki.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach, terminowość wykonywania zaplanowanych zadań, ze szczególnym uwzględnieniem oddawania fragmentów prac dyplomowych. Nieprzestrzeganie przez studenta ustalonych terminów skutkuje skreśleniem z listy uczestników seminarium.

Zakres tematów:

Tematyka obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka.

Metody dydaktyczne:

Prezentacje multimedialne, praca z tekstem, dyskusje.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Anna Myszka 2/1 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)