Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy chemii 2 WF-OB-PCH2
Laboratorium (LAB) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Jerzy Minczewski, Zygmunt Marczenko „Chemia analityczna”, PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- na ocenę 2 (nast.): student nie zna zagrożeń mogących wystąpić w laboratorium chemicznym; nie zna i nie rozumie podstawowych technik analityczne w chemii

- na ocenę 3 (dst.): student zna zagrożenia mogące wystąpić w laboratorium chemicznym; słabo zna i ma problemy ze zrozumieniem podstawowych technik analitycznych

- na ocenę 4 (db.): student zna zagrożenia mogące wystąpić w laboratorium chemicznym; dobrze zna i nie ma problemów ze zrozumieniem podstawowych technik analitycznych w chemii

- na ocenę 5 (bdb.): student zna zagrożenia mogące wystąpić w laboratorium chemicznym; świetnie zna i doskonale rozumie podstawowe techniki analityczne w chemii

Umiejętności:

- na ocenę 2 (nast.): student nie potrafi zachować się właściwie w laboratorium chemicznym, nie umie posługiwać się podstawowym szkłem laboratoryjnym, nie potrafi zbudować zestawu do podstawowego oznaczenia/analizy

- na ocenę 3 (dst.): student potrafi zachować się w laboratorium chemicznym, słabo sobie radzi z posługiwaniem się podstawowym szkłem laboratoryjnym, ma problemy ze zbudowaniem zestawu do podstawowego oznaczenia/analizy

- na ocenę 4 (db.): student potrafi zachować się w laboratorium chemicznym, potrafi posługiwać się podstawowym szkłem laboratoryjnym, dobrze radzi sobie ze zbudowaniem zestaw do podstawowego oznaczenia/analizy

- na ocenę 5 (bdb.): student potrafi zachować się w laboratorium chemicznym, świetnie sobie radzi z posługiwaniem się podstawowym szkłem laboratoryjnym, świetnie sobie radzi ze zbudowaniem zestaw do podstawowego oznaczenia/analizy

Kompetencje: Oceniany jest zachowanie się studenta w laboratorium chemicznym i stopień praktycznego podejścia do wykonywania oznaczeń

Metody i kryteria oceniania:

Weryfikacja efektów kształcenia:

1. Wejściówki (z poszczególnych tematów)

2. Sprawozdania końcowe z poszczególnych ćwiczeń

Ocena końcowa:

1. Ocena z wejściówki

2. Ocena ze sprawozdania

3. Ocena z zachowania się w laboratorium

4. Obecność na zajęciach

Ocena końcowa jest średnią ważoną z wejściówki i sprawozdania końcowego. Ocena z zachowania się w laboratorium oraz liczba obecności decydować będą o podwyższeniu lub też obniżeniu oceny. Nieobecność lub niezaliczenie więcej niż dwóch zajęć powoduje niezaliczenie ćwiczeń laboratoryjnych. Warunkiem zaliczenia zajęć laboratoryjnych jest uzyskanie oceny pozytywnej ze wszystkich ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. BHP (2h)

2. Podstawowe szkło laboratoryjne

3. Podstawy pipetowania i oznaczanie współmierności kolby i pipety

4. Rodzaje stężeń, rozcieńczanie/zatężanie roztworów

5. Nastawianie miana kwasu/zasady

6. Oznaczanie zawartości kwasu etanowego w occie handlowym

7. Oznaczanie twardości wody

8. Zajęcia poprawkowe

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie materiałów wejściowych na zajęcia, pomoc przy wykonywaniu ćwiczeń, samodzielna interpretacja przez studentów uzyskanych wyników i przygotowanie raportu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (nieparzyste), 13:15 - 14:45, sala 103a
co drugi czwartek (nieparzyste), 15:00 - 16:30, sala 103a
Anna Matuszewska, Paweł Boniecki, Maciej Sierakowski 12/12 szczegóły
2 co drugi czwartek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 103a
co drugi czwartek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 103a
Anna Matuszewska, Paweł Boniecki, Maciej Sierakowski 8/12 szczegóły
3 co drugi czwartek (nieparzyste), 16:45 - 18:15, sala 103a
co drugi czwartek (nieparzyste), 18:30 - 20:00, sala 103a
Anna Matuszewska, Paweł Boniecki, Maciej Sierakowski 10/12 szczegóły
4 co drugi czwartek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 103a
co drugi czwartek (parzyste), 18:30 - 20:00, sala 103a
Anna Matuszewska, Paweł Boniecki, Maciej Sierakowski 9/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-4 (2023-10-17)