Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie: Antropologia biologiczna WF-OB-SLAB
Seminarium licencjackie (SEMLI) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 2
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura obejmuje zagadnienia związane z szeroko pojętą biologią człowieka i jest stosowna do tematyki prac dyplomowych.

Metody i kryteria oceniania:

W ocenie końcowej brane jest pod uwagę: zaangażowanie studenta w pracę na zajęciach, przygotowanie studenta na zajęcia, poprawność przygotowywanych tekstów (m.in. wykorzystywanie wskazówek, stosownie się do zaleceń, wytycznych podczas pisania tekstów), umiejętność pisania tekstów naukowych.

Zakres tematów:

Celem zajęć jest przybliżenie zagadnień związanych z pisaniem prac dyplomowych takich jak : szukanie literatury, korzystanie z literatury naukowej, zapoznanie z techniką pisania prac, techniką tworzenia baz danych, techniką obróbki danych, wykonywania podstawowych obliczeń statystycznych (jeśli konieczne). Celem zajęć jest także opieka merytoryczna w trakcie pisania pracy dyplomowej (kontrola postępów w pisaniu poszczególnych części pracy, ocena poprawności technicznej, merytorycznej).

Metody dydaktyczne:

Praca z tekstem przygotowywanym przez studenta, jak również z tekstami naukowymi (książki, artykuły naukowe).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 007
Anna Myszka 2/2 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)