Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ekologia naczelnych WF-OB-EN
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Ankel-Simons F., 2007, Primate anatomy. An introduction, Academic Press, Amsterdam.

Fleagle J.G., 1999, Primate adaptation and evolution, Academic Press, San Diego.

Goodall J., 1974, W cieniu człowieka, PWN, Warszawa

Goodall J., 1997, Przez dziurkę od klucza, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Groves C., 2001, Primate taxonomy, Smithsonian Institution Press, Washington

Kappeler P.M., Pereira M.E., 2003, Primate life histories and socioecology, The University of Chicago Press, Chicago.

Kielan-jaworowska Z., 1070, Pochodzenie i ewolucja ssaków, Ossolineum, Wrocław.

Lewin R., 2002, Wprowadzenie do ewolucji człowieka, Prószyński i S-ka, Warszawa.

Malinowski A., 1999, Wstęp do antropologii i ekologii człowieka, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.

Simons E.L., 1972, Primate evolution. An introduction to man’s place in nature, The MaCmillan Company, New York.

Strier K.B., 2007, Primate behavioral ecology, Allyn&Bacon, Boston.

Tomczyk J., Hałaczek B., 2008, U progów ludzkości, UKSW, Warszawa.

Efekty uczenia się:

wiedza: student dostrzega wielorakie związki między elementami środowiskowymi; Posiada wiedzę statystyczną na temat stawiania hipotez, analizy wniosków i wnioskowania; Zna skutki (negatywne i pozytywne) antropopresji na bioróżnorodność

umiejętności: wykonuje i opisuje proste zadania badawcze indywidualnie i zespołowo; Posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych z wykorzystaniem różnych środków komunikacji werbalnej; Tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska, stosuje poprawną analizę dokumentacji; Zna metody zdobywania najnowszych informacji o środowisku i zdrowotnej; Koordynuje pracę zespołu

kompetencje: docenia rolę edukacji środowiskowej

ECTS 3 (30h = 1ECTS)

zadanie 1: uczestnictwo w zajęciach - 30h

zadanie 2: przygotowanie dwóch wzbogaceń behawioralnych - 30h

zadanie 3: dwie aktywne obserwacje naczelnych - 30h

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym.

Aktywny udział w zajęciach (możliwość 2 nieobecności - podczas zajęć "teoretycznych"), przygotowywanie i uzupełnianie zeszytu ćwiczeń, wykonywanie obserwacji oraz ustna prezentacja przeprowadzonej obserwacji.

Ocena bardzo dobra - cały zeszyt ćwiczeń przygotowany i poprawnie uzupełniony

Ocena dobra - drobne braki w zeszycie, nie wpływające na merytoryczną całość.

Ocena dostateczna - brak jednego lub dwóch tematów w zeszycie ćwiczeń.

UWAGA: Tylko studenci uczestniczący w pierwszych zajęciach zostają dopuszczeni do kolejnych zajęć odbywających się na teranie Ogrodu Zoologicznego.

Zakres tematów:

1) Taksonomia naczelnych (2g)

2) Czym jest obserwacja w naukach przyrodniczych (2g)

3) Strategie odżywcze naczelnych (4g)

3) Zachowania społeczne naczelnych (4g)

4) Zachowania rozrodcze (4h)

5) Małpy człekokształtne – goryl (4g)

6) Małpy człekokształtne: szympansy (4g)

7) Wzbogacenia społeczne (2g)

8) Wzbogacenia społeczne u wyższych naczelnych (2g)

9) Współczesne formy ochrony wielkich małp człekokształtnych (parki, ogrody zoologiczne) (2g)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia prowadzone są w Warszawskim Ogrodzie Zoologicznym oraz Pracowni Antropologii UKSW z wykorzystaniem tablic poglądowych, prezentacji multimedialnych, map oraz odlewów kostnych naczelnych.

Weryfikacja efektów kształcenia poprzez dyskusję i pytanie w trakcie zajęć oraz prowadzenie zeszytu ćwiczeń zeszyt obserwacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:00 - 10:30, sala 007
Jacek Tomczyk 11/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)