Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Corporate Social Responsibility WF-OB-SUCSR
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Mugova Shame, Paul R. Sachs (ed.), Opportunities and Pitfalls of Corporate Social Responsibility - The Marange Diamond Mines Case Study, Springer 2019.

2. Spitzer Helene, Martinuzzi Andre, Methods and Tools for Corporate Impact Assessment of the. Millennium Development Goals (MDGs) and Sustainable Development, https://www.sd-network.eu/pdf/case%20studies/ESDN%20Case%20Study_No%2014_final.pdf

3. Mallin Christine A. (ed.), Corporate Social Responsibility A Case Study Approach, Edward Elgar 2009.

4. Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A.D. (eds) Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100010

Efekty uczenia się:

Knowledge:

- student has general knowledge of CSR, he/she knows scientific theories relevant to this discipline, their development, and practical application.

- student has in-depth knowledge of implementing CSR policy in the organization, standards (ISO 20121, ISO 26000, AA 100), reporting, monitoring, connection to MDG 2030.

Skills:

- student is able to correctly formulate and solve complex and unusual problems relevant to the CSR strategy in the organization.

- student is able to use the theory of CSR to identify, diagnose and solve problems related to social responsibility

Competences:

- student is ready to work as a team member and make a significant contribution to implementing CSR strategy in the organization.

Metody i kryteria oceniania:

Research project - 80%; activity - 20 %

Zakres tematów:

1. Introduction to CSR - history and theoretical background; concepts, definitions, models.

2. CSR reporting (GRI, social reporting)

4. Standards for CSR (ISO 20121, ISO 26000, AA 100)

5. CSR and sustainability, the theoretical framework (AGENDA 2030, Dow Jones Sustainability Index), and case study.

6. The impact of CSR on shaping the image of the organization and its reputation

Cause-Related Marketing

7. CSR and stakeholders.

8. Research project presentation

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, czwartek (niestandardowa częstotliwość), 15:00 - 16:30, sala e-learning
Dominika Dzwonkowska 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)