Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Legal Aspects of Energy Management WF-OB-POLAEM
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura: (tylko po angielsku)

- Renewable energy sources act dated 20 February 2015 (Journal of Laws Dz.U. dated 14 June 2017, item 1148 as amended)

- Energy law act dated 10 April 1997 (unified text Journal of Laws Dz.U. dated 6 February 2017, item 220 as amended)

Energy efficiency law

Efekty uczenia się: (tylko po angielsku)

A. Knowledge

1.Student explains terminology and data in the field of renewable energy sources, understands the significance of legal frames of RES,

2. Student identifies the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B. Skills

3.Student can construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources law.

4.Student interprets the legal acts and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C. Social competences

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources law

Metody i kryteria oceniania: (tylko po angielsku)

Grade 2

A

1. Student does not explain terminology and principles in the field of renewable energy sources, does not understand the significance of legal frames of RES and energy efficiency,

2. Student does not identify the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3.Student cannot construct conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources and energy efficiency law.

4.Student does not interprete the legal acts and, on the basis of them cannot give correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is not able to work in a group, is critically interested and is not open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law

Grade 3

A

1.Student explains basic terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand in general the significance of legal frames of RES and energy efficiency,

2. Student identifies the basic instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding

B

3. Student can construct basic conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources and energy efficiency law.

4. Student interprets in general the legal acts and, on the basis of them draws basic conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group to some extend, is little critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law.

Grade 4

A

1.Student explains terminology and principles in the field of renewable energy sources, understand well the significance of legal frames of RES and energy efficiency,

2.Student identifies well the instruments of international, European, Polish law related to the renewable energy sources and institutional surrounding.

B

3.Student can construct proper conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources and energy efficiency law.

4. Student interprets the legal acts well and, on the basis of them draws correct conclusions (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group, is critically interested and open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law.

Grade 5

A

1.Student explains very way terminology and principles in the field of renewable energy sources law, presents in-depth understanding of the significance of legal frames of RES and energy efficiency.

2. Student identifies very well the instruments of international, European, polish environmental law and institutional surrounding.

B

3.Student can construct very well conclusions from the facts presented to him and concepts regarding renewable energy sources and energy efficiency law.

4. Student interprets the legal acts very well and, on the basis of them draws correct conclusions with complex explanation (examines the legal acts, finds the necessary acts).

C

5. Student is able to work in a group performing different roles, is very critically interested and very open to innovative achievements in the field of renewable energy sources and energy efficiency law

Zakres tematów: (tylko po angielsku)

1.2. legal frames of renewable energy

3-6 Investment process in the field of renewable energy

7- 10 support schemes for renewable energy

10 -15 energy efficiency, energy performance of buildings;

presentation of key provisions of the act on thermal modernization and renovation (including issues related to municipal low-emission programs)

Metody dydaktyczne: (tylko po angielsku)

lecture and discussion

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga środa (parzyste), 16:45 - 18:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 405
co drugi wtorek (parzyste), 16:45 - 18:15, e-learning, sala e-learning
Kinga Makuch-Łyczkowska 0/10 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)