Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Izotopy w środowisku WF-OB-IS
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjMyNTZmMTQtMTEwYi00M2VkLTk3MzgtOGViMWJmZjMwZTJh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2212578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3%22%2c%22Oid%22%3a%22e24c5d38-5dcf-47a9-aa6c-e814d1703a1e%22%7d
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3asoy6twi-6DZJoz2HckCKqcW7Z8qYQDxhAPyHp18AzrA1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=ead169bf-8d1d-4c65-a6a5-db9f255537cf&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Polański A. Izotopy w geologii. 1979.

Hoefs J. Stable isotope geochemistry. 2015

oraz najnowsze publikacje naukowe

Metody i kryteria oceniania:

Wymagania egzaminacyjne obejmują zakres materiału prezentowany na wykładach. Egzamin 51 - 60% w zależności od frekwencji, każdy następny przedział 10% to coraz lepsza ocena.

Zakres tematów:

Pierwiastki i ich izotopy

Definicja frakcjonowanie izotopowego. Terytorialne zróżnicowanie delt izotopowych

Rola badań izotopów środowiskowych w zrozumieniu zmian klimatycznych

Śledzenie wędrówek zwierząt

Badania pochodzenia i migracji człowieka

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz pierwiastków śladowych

Rekonstrukcja diety z użyciem analiz izotopów stabilnych

Weaning stress a izotopy tlenu, węgla i azotu

Pojęcie tafonomii i diagenezy

Materiał badawczy w badaniach izotopowych (Budowa chemiczna tkanki kostnej)

Metodologia badań izotopowych z użyciem tkanek i interpretacja wyników

Zastosowania analiz izotopowych w badaniach żywności, kontroli jakości, medycynie

Aplikacje badań izotopowych w hydrologii, geologii i ekologii.

Metody dydaktyczne:

prezentacja, wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Aleksandra Lisowska-Gaczorek 14/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)