Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Statystyka opisowa WSE-EKN-SO
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 16
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

OBOWIĄZKOWA:

1.M. Balcerowicz Szkutnik (et. Al.), Podstawy Statystyki w przykładach i zadaniach,WSWSZ,2006.

2.

M. Bąk (et al.), Statystyka w zadaniach. Cz.1 Statystyka Opisowa, Wyd. naukowo-techniczne, Warszawa, 2006

Efekty uczenia się:

Zna techniki pozyskiwania danych, właściwe dla statystyki opisowej i innych przedmiotów w ramach programu kierunku ekonomia, pozwalające opisywać struktury badanych zbiorowości i procesy w nich zachodzące

Zna parametry opisujące zjawiska masowe na podstawowym poziomie

Zna metody opracowywania i prezentacji uzyskanego materiału.

Potrafi przeprowadzić badanie statystyczne i rezultaty badań przenieść na grunt społeczny

Zakres tematów:

1. Prezentacja tabelaryczna i graficzna danych statystycznych, wykorzystanie wyników badań statystycznych.

2. Analiza struktury na podstawie parametrów klasycznych i pozycyjnych – miar przeciętnych.

3. Analiza struktury na podstawie parametrów rozkładu jednej zmiennej - dyspersja.

4. Analiza struktury rozkładu - asymetria i koncentracja.

5. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech ilościowych.

6. Analiza współzależności zjawisk – korelacja cech jakościowych.

7. Analiza dynamiki - trend liniowy.

8. Wnioskowanie statystyczne - rozkłady zmiennych i weryfikacja hipotez parametrycznych.

Metody dydaktyczne:

Laboratorium

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co druga sobota (nieparzyste), 15:05 - 16:35, sala e-learning
Dariusz Karaś 46/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)