Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie informacyjne WNHS-AZD-TI
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 30
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

B. Boryczka, Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz 2003.

Elektroniczne publikacje w bibliotekach, pod red. Mari Kocójowa, Kraków 2002

Gliński Wiesław, Rybiński Henryk, Tworzenie i udostępnianie baz danych w sieci WWW, Warszawa, 2004

Informacja elektroniczna a prawo autorskie, pod red. Stanisław Czajka, Warszawa 2000

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, pod red. Marcin Drzewiecki, , Warszawa 2003.

Niezgoda M, Haber L.H. Społeczeństwo informacyjne. Aspekty funkcjonalne i dysfunkcjonalne, Kraków 2006

Sikorski W., ECDL. Podstawy technik informatycznych i komunikacyjnych, Warszawa 2009.

Metody i kryteria oceniania:

Zasady zaliczenie zajęć (na ocenę końcową składa się):

1. Obecność na zajęciach

2. Przygotowanie prezentacji w PowerPoint oraz wykonanie zadań w edytorze tekstu.

3. Aktywność na zajęciach

Obecność:

• Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. W trakcie semestru uznawana jest jedna nieobecność. Każda następna nieobecność wymaga usprawiedliwienia oraz zaliczenia materiału na dyżurze.

Zadania :

• W trakcie zajęć studenci przygotowują prezentację w programie PowerPoint oraz wykonują zadania w edytorze tekstu. Wykonanie powyższych zadań podlega ocenie przez prowadzącego zajęcia.

Aktywność na zajęciach:

• Zadawanie pytań do prelegentów, udział w dyskusji.

Warunki dla osiągnięcia określonej oceny:

na ocenę 2 (ndst.):

EK 1: student nie posiada na poziomie operacyjnym wiedzy o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także nie zna repertoriów bibliograficznych, inwentarzy archiwalnych i bibliotecznych oraz informatycznych zbiorów danych.

EK 2: Student nie posiada wiedzy na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student nie posiada elementarnej wiedzy z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student nie potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

na ocenę 3 (dst.):

EK 1: student ma w stopniu podstawowym na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna w stopniu podstawowym repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Student ma w stopniu podstawowym wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student ma w stopniu podstawowym wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student w stopniu podstawowym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

na ocenę 4 (bd.):

EK 1: student ma w stopniu dobrym na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna w stopniu dobrym repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Student ma w stopniu dobrym wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student ma w stopniu dobrym wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student w stopniu dobrym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

na ocenę 5 (bdb.):

EK 1: student ma w stopniu bardzo dobrym na poziomie operacyjnym wiedzę o warsztacie naukowym archiwisty, w tym na temat: najważniejszych czasopism naukowych, a także zna w stopniu bardzo dobrym repertoria bibliograficzne, inwentarze archiwalne i biblioteczne oraz informatyczne zbiory danych.

EK 2: Student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę na temat archiwalnych baz danych

EK 3: Student ma w stopniu bardzo dobrym wiedzę z zakresu metodologii archiwistyki

EK 4: Student w stopniu bardzo dobrym potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować oraz uogólniać informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów z zakresu archiwistyki

Zakres tematów:

Zakres tematyczny zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne: omówienie tematyki zajęć i warunków zaliczenia.

2. Portale edukacyjne w internecie.

3. Archiwista w sieci- fora i portale historyczne.

4. Multimedialne encyklopedie.

5. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci

6. Biblioteki cyfrowe.

7. Archiwa w sieci. Dostęp do źródeł za pośrednictwem sieci.

8. Muzea w sieci.

9. Wykorzystanie materiałów z internetu.

10. Publikowanie w sieci.

11. Prawo autorskie.

12. Edytor tekstu word.

13. Prezentacje multimedialne, cz. 1

14. Prezentacje multimedialne, cz. 2

15. Omówienie prac zaliczeniowych. Wystawianie ocen

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Katarzyna Paduch 23/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)