Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Botanika systematyczna WB-BI-12-13lab
Laboratorium (LAB) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Literatura podstawowa:

Szweykowska A, Szweykowski J. 2013. Botanika systematyczna, tom 1 i 2. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Rutkowski L. 2019. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Literatura uzupełniająca:

Kłosowski S, Kłosowski G. 2001. Rośliny wodne i bagienne. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Szlachetko DL. 2001. Storczyki. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Wójciak H. 2003. Porosty, mszaki, paprotniki. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Nawara Z. 2006. Rośliny łąkowe. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Piękoś-Mirkowa H, Mirek Z. 2006. Rośliny chronione. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Seneta W, Dolatowski J. 2009. Dendrologia. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Witkowska-Żuk L. 2013. Rośliny leśne. Flora Polski. Oficyna Wydawnicza Multico, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa z ćwiczeń:

Cztery testy pisemne (test - pytania zamknięte i otwarte):

91-100% 5

81-90% 4,5

71-80% 4

61-70% 3,5

51-60% 3

mniej niż 50,9% 2

Student w zakresie umiejętności:

- na ocenę 2 (ndst.): nie potrafi zaobserwować i wskazać charakterystycznych cech organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych, oraz nie potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

- na ocenę 3 (dst.): w ograniczonym zakresie potrafi zaobserwować i wskazać charakterystyczne cechy organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych, oraz w podstawowym stopniu potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

- na ocenę 4 (db.): w dobrym stopniu opanował umiejętność obserwowania i wskazywania charakterystycznych cech organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych oraz w dobrym stopniu potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

- na ocenę 5 (bdb.): na bardzo dobrym poziomie opanował umiejętność obserwowania i wskazywania charakterystycznych cech organizmów roślinnych z różnych grup systematycznych oraz w bardzo dobrym stopniu potrafi korzystając ze źródeł informacji identyfikować i określać przynależność systematyczną obserwowanych organizmów;

Weryfikacja efektów uczenia się w obszarze Umiejętności (laboratoria - efekty przedmiotowe 3,4):

Efekt przedmiotowy 3: obserwacja cech roślin, oznaczanie taksonów za pomocą klucza;

Efekt przedmiotowy 4: testy pisemne, wypełnianie kart pracy (rysunki, odpowiedzi).

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, praca w laboratorium z wykorzystaniem materiału roślinnego i kluczy do oznaczania roślin.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

1) Wprowadzenie do ćwiczeń. Charakterystyka i zróżnicowanie gromad Cyanophyta, Euglenophyta, Chrysophyta.

2) Charakterystyka i zróżnicowanie gromad Phaeophyta, Rhodophyta, Chlorophyta.

3) Charakterystyka gromad Omycota, Mycota.

4) Charakterystyka Lichenomycota.

5) Charakterystyka gromad Bryophyta, Anthocerophyta. Test 1.

6) Charakterystyka i zróżnicowanie gromad Lycopodiophyta, Equisetophyta, Polypodiophyta.

7) Charakterystyka i zróżnicowanie grupy Gymnospermae. Test 2.

8) Wprowadzenie do gromady Magnoliophyta.

9) Charakterystyka podklas Magnoliidae, Nympheidae, Ranunculidae.

10) Charakterystyka podklas Caryophyllidae, Hamameliidae, Dilleniidae. Test 3.

11) Charakterystyka podklas Rosidae, Cornidae.

12) Charakterystyka podklas Asteridae, Lamiidae.

13) Charakterystyka podklasy Liliidae.

14) Charakterystyka podklas Commelinidae, Alismatidae, Aridae. Test 4.

15) Kolokwium poprawkowe. Zaliczenie ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

prezentacje multimedialne, praca w laboratorium z wykorzystaniem materiału roślinnego i kluczy do oznaczania roślin.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi poniedziałek (parzyste), 8:00 - 9:30, sala 308
co drugi poniedziałek (parzyste), 9:45 - 11:15, sala 308
Piotr Kiełtyk 9/9 szczegóły
2 co drugi poniedziałek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 308
co drugi poniedziałek (parzyste), 13:15 - 14:45, sala 308
Piotr Kiełtyk 9/9 szczegóły
3 co drugi poniedziałek (parzyste), 15:00 - 16:30, sala 308
co drugi poniedziałek (parzyste), 16:45 - 18:15, sala 308
Piotr Kiełtyk 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 24
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)