Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inwazje biologiczne WB-BI-42-06ćw
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a82b91a7ff2d84907add01d5e96ffb03b%40thread.tacv2/conversations?groupId=a7878e9e-39e0-4176-8d42-6cdde9fe8813&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

J. Lipa – Obce gatunki inwazyjne zagrożeniem dla entomofauny Europy i Polski. Wiadomości Entomologiczne 23, supl. 2, 2004, ss. 89-98.

W. Solarz – Inwazja obcych. Academia nr. 2 (10), 2007

W. Solarz – Inwazje biologiczne jako zagrożenie dla przyrody. Postępy w Ochronie Roślin 47 (1), 2007

P. Ceryngier – Biedronka podbija świat. Academia nr. 3 (15), 2008

W. Solarz – Przyczyny i skutki inwazji biologicznych na świecie i w Polsce. Studia i Materiały CEPL w Rogowie, R. 14, zesz. 33 /4 /2012

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz aktywności studenta na ćwiczeniach. Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna nieobecność nieusprawiedliwiona).

Kryteria oceniania:

Umiejętności

ocena 2 (ndst): student nie wykazuje umiejętności krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących gatunków inwazyjnych; nie umie wykorzystywać posiadanej wiedzy, zbierać i interpretować danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; nie umie korzystać z literatury naukowej dotyczącej gatunków inwazyjnych w języku angielskim.

ocena 3 (dst): student posiada ograniczoną umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących gatunków inwazyjnych ; posiada ograniczone umiejętności wykorzystania posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; w ograniczonym stopniu potrafi korzystać z prostych tekstów naukowych dotyczących gatunków inwazyjnych w języku angielskim.

ocena 4 (db): student w dobrym stopniu opanował umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących gatunków inwazyjnych ; wykazuje dobrą umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; opanował w dobrym stopniu umiejętność korzystania z tekstów naukowych dotyczących gatunków inwazyjnych w języku angielskim.

ocena 5 (bdb): student w bardzo dobrym stopniu opanował umiejętność krytycznej analizy i selekcji informacji dotyczących gatunków inwazyjnych; wykazuje bardzo dobrą umiejętność korzystania z posiadanej wiedzy, zbierania i interpretowania danych w celu wyciągania odpowiednich wniosków; opanował w bardzo dobrym stopniu umiejętność korzystania z tekstów naukowych dotyczących gatunków inwazyjnych w języku angielskim.

Kompetencje

ocena 2 (ndst): student nie określa odpowiednio priorytetów służących realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 3 (dst): student w ograniczonym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 4 (db): student w dobrym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

ocena 5 (bdb): student w bardzo dobrym stopniu określa priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania.

Zakres tematów:

1. Rośliny inwazyjne w Polsce

2. Zwierzęta inwazyjne w wodach śródlądowych Polski

3. Zwierzęta inwazyjne w Bałtyku

4. Ssaki inwazyjne w Europie i w Polsce

5. Inwazyjne bezkręgowce środowisk lądowych w Polsce

6. Stawonogi obcego pochodzenia stosowane w biologicznym zwalczaniu szkodników

7. Inwazyjne fitopatogeny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 co drugi czwartek (parzyste), 11:30 - 13:00, sala 1527
Michał Winczek 13/13 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)