Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia WSE-SO-D
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Holzer.J. Z., Demografia, PWE, Warszawa 2003.

2. Okólski M., Demografia. Podstawowe pojęcia, procesy i teorie w encyklopedycznym zarysie, Scholar, Warszawa 2005.

3. Kędelski M., Paradysz J., Demografia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.

4. Ochocki A., Ludność świata – powinność i kapitał, UKSW, Warszawa 2010.

5. Prognoza ludności na lata 2014-2050, GUS, 2014.

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-na-lata-2014-2050-opracowana-2014-r-,1,5.html

Literatura uzupełniająca:

1. Caselli G., Vallin J., Wunsch G., Demography. Analysis and synthesis. A treatise in population studies, vol. 1 - 4, Elsevier, London – New York – Tokyo, 2006.

2. Studia Demograficzne, KBN, PAN, Warszawa.

https://econjournals.sgh.waw.pl/SD

3. Biuletyny i Raporty Rządowej Rady Ludnościowej (z różnych lat)

https://bip.stat.gov.pl/organizacja-statystyki-publicznej/rzadowa-rada-ludnosciowa/publikacje-rzadowej-rady-ludnosciowej/

4. Luty-Michalak M., Syryt A., Long-term care system for dependent people – Austrian experiences, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica”, Nr 71 (2019), 81-98, https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/6046/5691

5. Luty-Michalak M., Demograficzne uwarunkowania zapotrzebowania na usługi asystenckie i opiekuńcze wśród osób starszych w Polsce, „Studia nad Rodziną” Nr 50 (2018), s. 73-87, https://czasopisma.uksw.edu.pl/index.php/snr/article/view/8656/7706

6. Luty-Michalak M., Zrównoważony rozwój starzejących się społeczeństw europejskich, [w:] O. Kotowska-Wójcik, M. Luty-Michalak (red.), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa 2016, s. 241-259.

Internetowe bazy danych wybranych instytucji:

1. GUS - https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start

2. Eurostat - https://ec.europa.eu/eurostat/data/database

3. ONZ - http://esa.un.org/wpp/unpp/panel_population.htm

4. WHO - https://www.who.int/data

Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Geneza i rozwój demografii, podstawowe pojęcia i określenia demograficzne

3. Siatka demograficzna

4. Ogólna zasada budowy oraz standaryzacja współczynników demograficznych

5. Struktury demograficzne

6. Małżeństwa i rozwody

7. Urodzenia

8. Umieralność

9. Tablice trwania życia

10. Reprodukcja ludności

11. Model ludności zastojowej oraz ustabilizowanej

12. Migracje ludności

13. Procesy demograficzne w Europie

14. Prognozy demograficzne

15. Polityka demograficzna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Marta Luty-Michalak 45/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.