Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego WSE-SO-PiRPB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Babbie Earl, 2003, Badania społeczne w praktyce, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Interpretacja danych jakościowych, PWN, Warszawa

Silverman David, 2009, Prowadzenie badań jakościowych, PWN, Warszawa

Nowak Stefan, 2008, Metodologia badań społecznych, PWN, Warszawa

Oppenheim, 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i s-ka, Poznań

Gibbs Graham, 2011, Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa;

Angrosino Michael, 2010, Badania etnograficzne i obserwacyjne, PWN, Warszawa

Metody i kryteria oceniania:

w zakresie wiedzy SO1_W06; W07 - Sporządzenie kompletnego raportu z przeprowadzonych badań

w zakresie umiejętności SO1_U02, U08 - przygotowanie w grupach części teoretycznej projektu a następnie przeprowadzenie badań oraz analiza merytoryczna z przeprowadzonych badań

45% przygotowanie części teoretycznej projektu

45% przeprowadzenie badań i analiza merytoryczna z przeprowadzonych badań

10% obecność

Zakres tematów:

Na zajęciach wykładowca omawia kolejne etapy projektu, które następnie studenci przygotowują w grupach:

1. Wybór tematu projektu

2. Uzasadnienie wyboru tematu

3. Zdefiniowanie problemu badawczego

4. Określenie celu badania

5. Opracowanie paradygmatu

6. Określenie hipotez badawczych

7. Opracowanie metody badań

8. Przygotowanie narzędzia badawczego - kwestionariusza ankiety

9. Przegląd literatury przedmiotu;

10. Przeprowadzenie badań ankietowych

11.. Analiza merytoryczna z przeprowadzonego badania

12. Wnioski

Sporządzenie kompletnego raportu z przeprowadzonych badań

Metody dydaktyczne:

metody dydaktyczne - omówienie poszczególnych etapów projektu, dyskusja, praca zespołowa;

w zakresie wiedzy SO1_W06; W07 - Sporządzenie kompletnego raportu z przeprowadzonych badań

w zakresie umiejętności SO1_U02, U08 - przygotowanie w grupach części teoretycznej projektu a następnie przeprowadzenie badań oraz analiza merytoryczna z przeprowadzonych badań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 1543
Kinga Lendzion 24/24 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1543
Kinga Lendzion 21/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)