Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza statystyczna ze wspomaganiem SPSS/PAWS Statistics WSE-SO-ASzWSPSS/PAWS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Górniak Jarosław, J. Wachnicki, 2004, Pierwsze kroki w analizie danych, SPSS Polska, Kraków.

Bedyńska, Sylwia; Brzezicka, Aneta (red.), Statystyczny drogowskaz. Praktyczny poradnik analizy danych w naukach społecznych na przykładach z psychologii, SWPS ACADEMICA, Warszawa 2007.

Efekty uczenia się:

Student zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych, właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

Student potrafi prawidłowo interpretować zjawiska społeczne (kulturowe, polityczne, prawne, ekonomiczne) w zakresie socjologii, posiada umiejętność rozumienia i analizowania zjawisk społecznych

Student umie uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (politycznych, gospodarczych, obywatelskich), uwzględniając aspekty prawne, ekonomiczne i polityczne

Udział w ćwiczeniach 30 godz.

Przygotowanie do testu: 20 godz.

Samodzielne wykonywanie zadań: 20 godz.

Konsultacje: 5 godz.

Suma godzin: 75=około 3 ECTS

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach - możliwa jedna nieobecność;

Egzamin w formie testowej;

Kolokwia, praca samodzielna jak i w grupach

70% praca pisemna (test)

20% aktywność i uczestnictwo w zajęciach, praca w grupach

10% obecność

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do zajęć

2. Edytory IBM SPSS – syntax, skrypty i autoskrypty, raport, proces przetwarzania danych i konwencje;

3. Wymiary danych i zmiennych. Porządek macierzy statystycznej i struktury zbioru danych – skale pomiaru statystycznego;

4. Interface – rozszerzenia i zbiory robocze oraz zewnętrzne;

5. Integracja, agregacja, filtrowanie zmiennych i obserwacji;

6. Rekodowanie i autorekodowanie danych;

7. Statystyka opisowa - miary tendencji centralnej, dyspersji, skośności, asymertia i koncentracja oraz m-estymatory, częstości rozkładu wartości zmiennej;

8. Statystyka opisowa - miary tendencji centralnej, dyspersji, skośności, asymertia i koncentracja oraz m-estymatory, częstości rozkładu wartości zmiennej; - kontynuacja

9. Tabele kontyngencji

10. Tabele kontyngencji - statystykę testu Chi kwadrat

11. Miary siły związku

12. Testy parametryczne – testy t-studenta

13. Testy parametryczne – testy t-studenta - kontynuacja

14. Raportowanie i wizualizacja danych

15. Powtórzenie materiału oraz ćwiczenia

Metody dydaktyczne:

Praca w grupach oraz praca indywidualna z programem SPSS, tworzenie baz danych oraz praca na bazach zastanych, test praktyczny

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 1528
Joanna Wróblewska-Skrzek 16/16 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 1528
Joanna Wróblewska-Skrzek 12/16 szczegóły
3 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 1528
Joanna Wróblewska-Skrzek 18/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 15
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.