Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Klasyczne teorie socjologiczne WSE-SO-KTS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 48
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Efekty uczenia się:

Na wykładach studenci poznają podstawowe zręby klasycznej myśli socjologicznej począwszy od A. Comte'a po funkcjonalną socjologię T. Parsonsa. Rozumieją genezę, charakter oraz uwarunkowania społeczne poszczególnych teorii. Dostrzegają ich kontynuacje/dyskontynuacje w w perspektywie szerszego rozwoju myśli socjologicznej. Nabywają umiejętność umieszczania omawianych perspektyw teoretycznych w układzie chronologicznym oraz streszczania podstawowych debat i/lub kontrowersji z nimi związanych.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawą oceny z wykładów jest egzamin ustny z zachowaniem reżimu sanitarnego. Na pozytywna ocenę z wykładów składają się:

- uczestnictwo w wykładach

- zaliczenie egzaminu ustnego

Z egzaminu wystawiana jest ocena na podstawie następujących kryteriów.

Na ocenę ndst (2,0) student:

- nie identyfikuje większości omawianych teorii socjologicznych względnie ogranicza się do ich rozpoznania, jednak dla żadnej z nich nie identyfikuje podstawowych problemów badawczych i wiodących propozycji teoretycznych

- nie potrafi powiązać poszczególnych koncepcji teoretycznych genetycznie i merytorycznie

- nie potrafi zrekonstruować podstawowych kierunków rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych

Na ocenę dst (3,0) student:

- identyfikuje niektóre z omawianych teorii socjologicznych,

- potrafi zidentyfikować podstawowe problemy badawcze oraz wiodące propozycje teoretyczne dla przynajmniej niektórych z omawianych teorii socjologicznych

- potrafi częściowo wykazać związki genetyczne i merytoryczne pomiędzy omawianymi koncepcjami

- potrafi zrekonstruować podstawowe kierunki rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych, jednak zaprezentowana wizja ewolucji myślenia socjologicznego ma wiele niedociągnięć

Na ocenę db (4,0) student:

- poprawnie identyfikuje wszystkie z omawianych teorii socjologicznych

- potrafi poprawnie zidentyfikować podstawowe problemy badawcze oraz wiodące propozycje teoretyczne dla wszystkich omawianych teorii socjologicznych

- potrafi poprawnie wykazać podstawowe związki genetyczne i merytoryczne pomiędzy omawianymi koncepcjami

- poprawnie rekonstruuje wszystkie podstawowe kierunki rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych, a zaprezentowana wizja ewolucji myślenia socjologicznego ma tylko drobne niedociągnięcia

Na ocenę bdb (5,0) student:

- doskonale identyfikuje wszystkie z omawianych teorii socjologicznych

- potrafi bezbłędnie rozpoznać i przedstawić podstawowe problemy badawcze oraz wiodące propozycje teoretyczne dla wszystkich omawianych teorii socjologicznych

- potrafi w sposób pogłębiony przedstawić podstawowe związki genetyczne i merytoryczne pomiędzy omawianymi koncepcjami

- potrafi w sposób bezbłędny dokonać rekonstrukcji wszystkich podstawowych kierunków rozwoju w ramach klasycznych teorii socjologicznych, a zaprezentowana perspektywa uwzględnia wielorakie aspekty ewolucji myślenia socjologicznego

Zakres tematów:

Pozytywistyczna myśl socjologiczna: kontekst historyczny, założenia, myśl A. Comte'a i jej miejsce w tradycji socjologicznej

H. Spencer i ewolucjonizm w socjologii

Psychologizm w socjologii: założenia oraz główne nurty (W. Wundt; G. Le Bon; Z. Freud; V. Pareto)

Socjologizm E. Durkheima

Początki Socjologii Humanistycznej: założenia oraz główne nurty (F. Toennies, G. Simmel)

Socjologia rozumiejąca M. Webera

Wczesne socjologiczne teorie rodziny (F. Le Play; Ch. H. Cooley)

Socjologia Humanistyczna F. Znanieckiego

Szkoła Chicagowska i amerykańska socjologia opisowa

Funkcjonalizm socjologiczny (założenia i główni przedstawiciele, zwł. T. Parsons)

Metody dydaktyczne:

Wykład ilustrowany prezentacją multimedialną. Możliwość zadawania pytań przez słuchaczy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Mikołaj Szołtysek 45/48 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.