Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka opisowa WSE-SO-SO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 64
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

SO1_W01,- zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role

SO1_K01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Metody i kryteria oceniania:

SO1_W01,- zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie

socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych

metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role

SO1_K01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego

przez siebie lub innych zadania

Opis:

30% obecność na zajęciach jest obowiązkowa (dopuszczalne są dwie nieobecności)

20% dwie wejściówki

25% test e-learningowy

25% test końcowy pisemny

KONSULTACJE:

PONIEDZIAŁKI 10.00-11.30 bud. 23 pok. 412 również on-line:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae9925daade8d498699df88fc5dbdaa51%40thread.tacv2/conversations?groupId=1a43524f-930d-4786-b862-9faa216b9dbb&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wprowadzające

2. Dane wokół nas - pomiar i prezentacja

3. Geneza statystyki i jej rozwój

4. Klasyczne i pozycyjne miary tendencji centralnej

5. Statystyczne miary zróżnicowania

6. Miary asymetrii

7. Miary koncentracji

8. Podsumowanie miar opisu statystycznego

9. Miary dynamiki indywidualne

10. Miary dynamiki zespołowe

11.Miary współzależności zjawisk

12. Analiza regresji

13. Analiza Anova

14. Zmienne losowe i ich właściwości

15. Dobór losowy i nielosowy

Metody dydaktyczne:

METODY DYDAKTYCZNE:

pomiar, praca z bazą danych, praca indywidualna, praca grupowa; praca pisemna; wykonywanie zadań obliczeniowych;

Wszystkie poniższe efekty stosowane są łącznie do konkretnych zadań

SO1_W01,- zna podstawową terminologię socjologiczną

SO1_W02 - posiada podstawową wiedzę o miejscu socjologii w systemie nauk

oraz o jej relacjach z innymi dyscyplinami

SO1_W07 - zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych,

właściwe dla socjologii, pozwalające opisywać struktury i instytucje

społeczne oraz procesy w nich i między nimi zachodzące

SO1_U02 - potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną i pozyskiwać

dane do analizowania konkretnych procesów i zjawisk społecznych

(kulturowych, politycznych, prawnych, gospodarczych) w zakresie socjologii

SO1_U04- potrafi prognozować procesy i zjawiska społeczne (kulturowe,

polityczne, prawne, ekonomiczne) z wykorzystaniem standardowych metod i narzędzi w zakresie socjologii

SO1_U13 - potrafi współdziałać i pracować w grupie, przyjmując w niej różne

role

SO1_K01 - potrafi odpowiednio określić priorytety służące realizacji określonego przez siebie lub innych zadania

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 419
Olga Kotowska-Wójcik 23/21 szczegóły
2 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 101
Olga Kotowska-Wójcik 20/21 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 419
Olga Kotowska-Wójcik 14/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.