Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Procedury badań ewaluacyjnych WSE-SO-PBE
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aESi3fbnEcedHUZ2wQlWrTYskpRubACXYQFJtkwsMQ6o1%40thread.tacv2/conversations?groupId=a3337662-39e9-4f4f-a1ce-c2906664baee&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Literatura podstawowa

• Daniel L. Stufflebeam, Anthony, J. Shinkfield, 2007, „Evaluation Theory, Models, and Applications” J. Wiley & Sons, Inc., 2007.

• Joseph S. Wholey, Harry P. Hatry, Kathryn E. Newcomber, 2004, “Handbook of Practical Program Evaluation”, J. Wiley & Sons.

• Stewart I. Donaldson, 2007, “Program Theory-Driven Evaluation Science. Strategies and Applications”, LAE, New York

Literatura uzupełniająca

• „Ewaluacja procesu wdrażania Regionalnych Strategii Innowacji 15 regionów Polski pod kątem implementacji projektów wynikających ze strategii.” Projekt zrealizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-web)

• Agnieszka Haber (red) „Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza” , Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ,Warszawa 2007 (PARP-Web)

• Paul Ekins and James Medhurst “The European Structural Funds and Sustainable Development. A Methodology and Indicator Framework for Evaluation” Evaluation, 2006 12: 474.

• Carter McNamara, 2006, Field Guide to Nonprofit Program Design, Marketing and Evaluations. Part III. Evaluation” s. 89-112 http://www.managementhelp.org/evaluatn/fnl_eval.htm#anchor1578833

• Michael Scriven “Evaluation Research” [w] William Outhwaite, Stephen P. Turner, 2007, “The SAGE Handbook of Social Science Methodology”, SAGE publications Ltd., London, rozdz. 28, s. 523-546

Metody i kryteria oceniania:

Przygotowanie zespołowego opracowania ofertowego na podstawie wybranego SIWZ

Metody oceny:

Egzamin: projekt `grupowy`, przygotowany w powiązaniu z zadaniami na ćwiczeniach pomyślanych jako `Practicum badawcze` [ podstawy teoretyczno – metodologiczne zadania ćwiczeniowego]

2 - praca nie zawierająca problemu badawczego, hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

3 - praca zawiera problem badawczy i hipotezy, narracja pozbawiona następczości, brak konkluzji, niewielka bibliografia, błędne uźródłowienie

4 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, brak konkluzji, niewielka bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

5 - praca zawierająca problem badawczy, hipotezy, narracja wynikowa, konkluzje, bibliografia, prawidłowe uźródłowienie

Zakres tematów:

Treści merytoryczne:

• Koncepcja badań ewaluacyjnych – ich związek z modelami „socjologii stosowanej”.

• Historia i instytucjonalizacja badań ewaluacyjnych.

• Typy badań ewaluacyjnych – koncepcje ( „impact assessment”, „action research” ).

• Zróżnicowanie badań ewaluacyjnych pod kątem ich funkcji społecznych.

• Schematy eksperymentalne w badaniach ewaluacyjnych.

• Koncepcja „społeczeństwa eksperymentującego” *)

• Monitoring i ewaluacja.

• Elementy analizy kosztów i korzyści (Cost-benefit analysys)w badaniach ewaluacyjnych.

• Problemy pomiaru w badaniach ewaluacyjnych.

*) “The experimenting society: Essays in honor of Donald T. Campbell”, William N. Dunn,1998).

Metody dydaktyczne:

Przygotowanie zespołowego opracowania ofertowego na podstawie wybranego SIWZ

Metody oceny:

Egzamin: projekt `grupowy`, przygotowany w powiązaniu z zadaniami na ćwiczeniach pomyślanych jako `Practicum badawcze` [ podstawy teoretyczno – metodologiczne zadania ćwiczeniowego]

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala e-learning
Marcin Zarzecki 11/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.