Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Globalne procesy społeczne WSE-SO-GPS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Ochocki A. (2010), Ludność świata – powinność i kapitał, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.

2. Stiglitz J.E. (2015), Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały zagrażają naszej przyszłości, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.

3. Stiglitz J.E. (2004), Ekonomia sektora publicznego. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

4. Piketty T. (2015), The economics of inequality, Cambridge, London.

5. Rawls J. (2013), Teoria sprawiedliwości, PWN, Warszawa.

6. Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym, Gaudium et spes, [w:] Sobór Watykański II, Konstytucje, dekrety, deklaracje, "Pallottinum" Poznań, Wyd. III, n. 47.

Literatura uzupełniająca:

1. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M., Wróblewska-Skrzek J., Olszewski B. (red.) (2021), Gaudium et spes – powinność współczesnego człowieka. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ochockiemu, Wydawnictwo Rys Tomasz Paluszyński, Poznań.

2. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (2020), Ojciec współczesny - na skrzyżowaniu oczekiwań i rzeczywistości, Tom 1. Między rodziną a pracą – w poszukiwaniu czasu, Wydawnictwo Rys Tomasz Paluszyński, Poznań.

3. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (2019), Aktywność zawodowa matek w opiniach ich partnerów, „Acta Universitatis Lodziensis Folia Sociologica” Nr 69, s. 21-34, https://czasopisma.uni.lodz.pl/sociologica/article/view/5288/5057

4. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (2019), Udział kobiet w życiu publicznym – Polska na tle innych krajów, [w:] Opinie i ekspertyzy, OE-277, Kancelaria Senatu, Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji, Warszawa, https://www.senat.gov.pl/gfx/senat/pl/senatekspertyzy/5329/plik/oe-277_internet.pdf

5. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (red.) (2018), Czas kobiet – perspektywa socjologiczna, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa .

6. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (red.) (2017), Kobieta w przestrzeni publicznej. Dialog – praktyka – nauka, Warszawskie Wydawnictwo Socjologiczne, Warszawa.

7. Kotowska-Wójcik O., Luty-Michalak M. (red.) (2016), Społeczna odpowiedzialność jako podstawa osiągania zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.

Metody i kryteria oceniania:
Zakres tematów:

1. Zajęcia wprowadzające

2. Koncepcja pierwszego i drugiego przejścia demograficznego

3. Teoria ludności Alfreda Sauvy

4. Teoria dzietności Gary S. Becker’a

5. Podstawy rozwoju społecznego

6. Problem ubóstwa

7. Trwania życia ludzkiego

8. Proces starzenia się społeczeństw

9. Międzypokoleniowa redystrybucja dochodów

10. Kobiety i mężczyźni na rynku pracy

11 Rodzicielstwo a praca

12. Prawa rodziny i dziecka

13. Koszty utrzymania dziecka

14. Polityka społeczna wobec rodziny

15. Model polityki rodzinnej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Marta Luty-Michalak 11/26 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.