Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy społeczne WSE-SO-SS
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 27
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aKpYXWGzewaIeGOWodRLBlxiE05I2pBhHXgWdM9mDvTw1%40thread.tacv2/conversations?groupId=b805b163-1932-4e68-9e4e-b56168c6b80c&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Zakres tematów:

reści merytoryczne:

1. Systemy społeczne: najważniejsze pojęcia - rozróżnienie system a system społeczny, cechy systemów;

2. Edukacja – ujęcie systemowe: rola edukacji w społeczeństwie - edukacja a rozwój społeczny;

- szkoła jako system społeczny;

3. System społeczny wg T. Parsonsa - działanie społeczne, system działania społecznego (system behawioralny, system osobowościowy, system społeczny, system kultury), niezbędniki funkcjonalne (AGIL);

- klasa szkolna w ujęciu Parsonsa

4. Teoria systemu społecznego J. Habermasa - socjologiczna teoria działania: działanie komunikacyjne i jego racjonalność;

- cele edukacji w ujęciu J. Habermasa

5. System społeczny wg N. Luhmana - program naukowy N. Luhmana, problem kompleksowości i kontyngencji, system społeczny jako system autopojetyczny (granice systemu, system a środowisko systemu, rola komunikacji w systemie społ.), społeczeństwo jako najwyższy poziom analizy systemowej;

- socjalizacja i edukacja w teorii systemów autopojetycznych Niklasa Luhmanna

6. Edukacja w ujęciu:

- strukturalnego funkcjonalizmu;

- konfliktowym – podejście Marksowskie, P. Bourdieu, R. Collins;

- interpretacyjnym;

- edukacja i język w teorii B. Bernsteina;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Kinga Lendzion 27/27 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)