Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Muzykalia. Instrumentarium WNHS-HS-MUZINS1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

Efekty uczenia się:

OBOWIĄZKOWA (jedna pozycja z dwóch):

1. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1986.

2. C. Sachs, Historia instrumentów muzycznych, Kraków 1989.

POLECANA:

3. W. Kamiński, Instrumenty muzyczne na ziemiach polskich. Zarys problematyki rozwojowej, Kraków 1971.

4. Zb. Kamykowski (red.), Polskie instrumenty ludowe, Kraków 1978.

5. K. Rottermund, Budownictwo instrumentów muzycznych na terenie Wielkopolski w XIX i 1. połowie XX wieku, Poznań 2002.

6. J. H. van der Meer, Musikinstrumente. Von der Antike bis zur Gegenwart, München 1983.

7. D. Munrow, Musikinstrumente des Mittelalters und der Renaissance, Celle 1980.

8. E. Schäfer, Laudatio organi, Leipzig 1982.

9. J. Chwałek, Budowa organów. Wprowadzenie do inwentaryzacji i dokumentacji zabytkowych organów w Polsce, Warszawa 1971.

10. J. Erdman, Organy, Warszawa [brak r. wyd., 1989?].

11. J. Gołos, Pozytywy szkatulne jako fenomen specyficznie polski. Przesłanki do hipotezy, Warszawa 2001.

12. J. Gołos, Polskie organy i muzyka organowa, Warszawa 1972.

13. J. Gołos, Przewodnik po dawnym instrumentarium dla potrzeb ikonografii zabytkowych instrumentów muzycznych, Legnica 1988.

14. J. Gołos, Organoznawstwo historyczne, Warszawa 2004.

15. A. Sapalski, Przewodnik dla organistów, Kraków 1880, reprint Lublin 1985.

16. E. Dahlig, Ludowe instrumenty skrzypcowe w Polsce, Warszawa 2001.

17. P. Frankowski, A. Mądry (red.) W służbie sacrum. Z kultury muzycznej Jasnej Góry i Poznania w XVIII wieku, Poznań 2012.

18. J. Blades, Percussion instruments and their history. London 1970.

19. W. Z. Łyjak, Dlaczego warto konserwować stare organy, w: Ars sacra et restauratio, red. J. Kowalczyk, Warszawa 1992, s. 202-211.

20. notatki z wykładów

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzenie przyswojonej wiedzy odbywa się w formie FILMU TESTOWEGO. W trakcie oglądania należy udzielić odpowiedzi na kilkanaście pytań. Przedział punktowy odpowiadający danej ocenie podany będzie na pierwszych zajęciach i powtórzony na ostatnich. Dopuszczalny poziom absencji - trzykrotnie w semestrze bez względu na powód. Przekroczenie go spowoduje ustalanie dodatkowych, indywidualnych warunków zaliczenia.

Zakres tematów:

1. Klasyfikacja instrumentów

2. Wybrane dawne chordofony

3. Wybrane dawne aerofony

4. Instrumenty organowe

5. Dawne instrumenty klawiszowe

6. Instrumentarium nieprofesjonalne

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia z elementami wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 102
Czesław Grajewski 15/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Wóycickiego Bud. 23
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)