Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Architektura średniowieczna Polski WNHS-HS-AŚPć
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura podstawowa:

J. Adamski, Gotycka architektura sakralna na Śląsku w latach 1200-1420, Kraków 2017.

P. Crossley, Gothic architecture in the Reign of Casimir the Great. Church Architecture in Lesser Poland 1320-1380, Kraków 1985

Architektura gotycka w Polsce, red. T. Mroczko, M. Arszyński, Warszawa 1995.

Z. Świechowski, Sztuka romańska w Polsce, Warszawa 1974.

Z. Świechowski, Sztuka polska. Romanizm, t. 1, Warszawa 2004, 2006.

Sz. Skibiński, K. Zalewska-Lorkiewicz, Sztuka polska. Gotyk, t. 2, Warszawa 2010.

Literatura dodatkowa jest zależna od tematyki zadanej do napisania pracy zaliczeniowej.

Efekty uczenia się:

Studenci i studentki mają przede wszystkim uzyskać orientację w przemianach formalnych polskiej architektury średniowiecznej i zdobyć umiejętność oceny jej wartości wobec osiągnięć najważniejszych centrów architektonicznych Europy. Po za przyswojeniem sobie podstawowej faktografii dziejów nowożytnej architektury polskiej, istotne jest także poznanie tendencji w metodologii badań nad architekturą, które zyskały znaczenie w ciągu ostatnich kilku dekad.

Ponadto,zyskują umiejętność krytycznej analizy problemów badawczych, doboru odpowiedniej metody badań, opracowania i prezentacji wyników badań, a także umiejętność udziału w dyskusji naukowej za pomocą odpowiednio dobranych argumentów.

HS1_W02

HS1_U01

HS1_U02

HS1_U04

HS1_U05

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia oraz kolokwia zaliczeniowe będą się odbywały stacjonarnie.

(Ewentualne odbywanie zajęć w trybie online w czasie rzeczywistym jest uzależnione od decyzji władz uczelni. Zajęcia takie będą się odbywały na platformie MS Teams).

Ostateczna ocena zależna jest od:

a) obowiązkowej obecności na ćwiczeniach [dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu roku akademickiego],

b) aktywności w trakcie zajęć [udział w dyskusji opartej o wyznaczone wcześniej lektury oraz wykonywanie zadań pisemnych w trakcie zajęć]. Studenci, którzy nie będą aktywnie uczestniczyli w zajęciach, będą musieli odrabiać je na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach.

c) przygotowania w ciągu roku pracy pisemnej (1 sem. - stan badań, historia; 2 sem. - opis architektury) na temat zabytku wybranego z listy i zaprezentowania jej na zajęciach (tekst+prezentacja)

d) zaliczenia dwóch kolokwiów po 1 i 2 semestrze (slajdówka, patrz poniżej), lub odpowiedzi ustnej w czasie rzeczywistym online (rozpoznanie zabytków+ wypowiedź ustna).

Nieprzygotowanie w terminie pracy pisemnej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i nie dopuszczeniem do egzaminu ustnego.

Kolokwium ze znajomości omawianych zabytków przeprowadzane jest na koniec zajęć i może mieć formę pisemną bądź ustną. W obu przypadkach zadania do rozwiązania mają taką samą formę. Student identyfikuje dzieła architektury spośród 20 slajdów (zaliczenie: rozpoznanie przynajmniej połowy, czyli 10 zabytków).

UWAGA: Niezaliczenie ćwiczeń w pierwszym lub drugim semestrze uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z architektury średniowiecznej Europy.

Zakres tematów:

Najważniejsze zagadnienia poruszane w trakcie zajęć:

1. Sztuka piastowska

2. Pierwsze budowle romańskie: katedry, kościoły parafialne, kościoły klasztorne (XI-XII wiek)

3. Architektura cystersów na Śląsku, w Wielkopolsce i Małopolsce (XIII w.)

4. Architektura franciszkanów i dominikanów (XIII-XIV w.)

5. Architektura za panowania Kazimierza Wielkiego

6. Architektura sakralna na Śląsku, Wielkopolsce i Mazowszu (XIV w.)

7. Architektura w Państwie Zakonu Krzyżackiego

8. Architektura późnogotycka w Królestwie Polskim i Wielkim Księstwie Litewskim (XV-XVI w.)

Metody dydaktyczne:

Zajęcia oraz kolokwia zaliczeniowe będą się odbywały stacjonarnie.

(Ewentualne odbywanie zajęć w trybie online w czasie rzeczywistym jest uzależnione od decyzji władz uczelni. Zajęcia takie będą się odbywały na platformie MS Teams).

Ostateczna ocena zależna jest od:

a) obowiązkowej obecności na ćwiczeniach [dwie nieusprawiedliwione nieobecności w ciągu roku akademickiego],

b) aktywności w trakcie zajęć [udział w dyskusji opartej o wyznaczone wcześniej lektury oraz wykonywanie zadań pisemnych w trakcie zajęć]. Studenci, którzy nie będą aktywnie uczestniczyli w zajęciach, będą musieli odrabiać je na wyznaczonych przez prowadzącego dyżurach.

c) przygotowania w ciągu roku pracy pisemnej (1 sem. - stan badań, historia; 2 sem. - opis architektury) na temat zabytku wybranego z listy i zaprezentowania jej na zajęciach (tekst+prezentacja)

d) zaliczenia dwóch kolokwiów po 1 i 2 semestrze (slajdówka, patrz poniżej), lub odpowiedzi ustnej w czasie rzeczywistym online (rozpoznanie zabytków+ wypowiedź ustna).

Nieprzygotowanie w terminie pracy pisemnej skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i nie dopuszczeniem do egzaminu ustnego.

Kolokwium ze znajomości omawianych zabytków przeprowadzane jest na koniec zajęć i może mieć formę pisemną bądź ustną. W obu przypadkach zadania do rozwiązania mają taką samą formę. Student identyfikuje dzieła architektury spośród 20 slajdów (zaliczenie: rozpoznanie przynajmniej połowy, czyli 10 zabytków).

UWAGA: Niezaliczenie ćwiczeń w pierwszym lub drugim semestrze uniemożliwia przystąpienie do egzaminu z architektury średniowiecznej Europy.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 420
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 104
Aleksander Stankiewicz 26/25 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Kampus Wóycickiego Bud. 23, sala 420
jednokrotnie, czwartek (konkretny dzień, zobacz opis przedmiotu), 13:15 - 14:45, Kampus Wóycickiego Bud. 21, sala 114
Aleksander Stankiewicz 15/25 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)