Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka włoskiego - słuchanie i konwersacja WH-F-FW-I-2-PNJWslu
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Edilingua, La Prova orale 1,

W trakcie zajęć co tydzień prowadzący udostępnia materiały na platformie Moodle. Umieszczane tam pliki audio nie są obowiązkowe lecz dla osób chętnych. Materiały wykorzystywane na lekcjach mają na celu pomoc studentowi przygotować się na egzamin końcowy.

Efekty uczenia się:

FW1_W10

FW1_U01

FW1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Co tydzień student musi przygotowywać się z wyznaczonego tematu (pytania i obrazki zostaną przesłane z wyprzedzeniem) samodzielnie, a następnie wykorzystywać poznane elementy w klasie.

Aby zaliczyć przedmiot student musi zdać egzamin z dwóch części (Słuchania i Konwersacji) z minimalnym wynikiem 3/5. Jeśli student nie zaliczy jednej z części, poprawia ją w trakcie sesji poprawkowej. Na egzaminie wymaga się: opisania obrazków oraz odpowiedzi na pytania (zawarte przy każdym temacie).

W skład oceny wchodzą: słuchanie 50% oceny i konwersacja 50% oceny.

Wymaga się, aby każdy student wybrał 3 obrazki z każdego tematu. Wszystkie wybrane fotografie utworzą bazę obrazków na egzamin dla każdego ucznia. Tematy zaprezentowane w pierwszej części semestru będą oceniane w pierwszej części semestru. W drugiej części semestru będą oceniane tematy zaprezentowane od początku drugiego semestru.

Dopuszczalne są dwie nieobecności.

Zaplanowane są dwa zaliczenia ze słuchania oraz dwa z mówienia: jedno w trakcie semestru oraz na koniec.

Kryteria oceniania:

- ocena niedostateczna (2) - student nie opanował wymagań na ocenę dostateczną;

- ocena dostateczna (3) - student w stopniu podstawowym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych omawianych na zajęciach. (F1_W13). Potrafi po analizie materiałów audio i/lub audiowizualnych wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi pomimo błędów są komunikatywne (F1_U10); W samodzielnej pracy nad umiejętnością słuchania Student potrafi w stopniu zadowalającym wykorzystać wskazówki i uwagi krytyczne opiekunów naukowych (F1_U05). Potrafi pracować w zespole (F1_K02)

- ocena dobra (4) - student w stopniu dobrym opanował umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz audiowizualnego oraz słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych (F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi zawierają nieliczne błędy językowe (F1_U10); Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

- ocena bardzo dobra (5) - student opanował w pełni umiejętność rozumienia tekstu słuchanego oraz analizy materiału audiowizualnego, opanował słownictwo dotyczące każdego z kręgów leksykalnych, których dotyczą materiały audio.(F1_W13). Potrafi wykorzystać językowe środki leksykalne i gramatyczne do tworzenia prostych oraz bardziej złożonych wypowiedzi ustnych (monologów i dialogów). Jego wypowiedzi są poprawne językowo lub zawierają nieliczne błędy niewpływające na komunikatywności (F1_U10). Rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01) oraz potrafi pracować w zespole (F1_K02).

Zakres tematów:

I viaggi, cinema tv e teatro, mercati e spesa, attività e sport, arte - cultura - musica, lavoro, social media, volontariato, educazione, conoscenza, saperi, donne d'Italia.

Metody dydaktyczne:

Student:

- ma świadomość zmienności języka, w szczególności jego warstwy semantycznej, jak również ewolucji systemów gramatycznych (F1_W13);

- potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem rozmaitych form komunikacji i różnych mediów, w przypadku filologii klasycznej w języku tak polskim jak i – na poziomie podstawowym – obcym, w przypadku filologii nowożytnej w języku/ językach wybranej specjalności (F1_U10);

- rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy (F1_K01);

- potrafi pracować w zespole (F1_K02).

OPIS ECTS: 1,5 punktu (1 punkt = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin,

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 15 godzin

Wszystkie testy będą się odbywały za pośrednictwem platformy Moodle/Teams

Część usta odbędzie się za pośrednictwem MSTeams.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, sala 327
Alberto Regagliolo 17/19 szczegóły
2 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 327
Alberto Regagliolo 19/19 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)