Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Włochy nowożytne WH-F-FW-I-2-WlochNow
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://teams.microsoft.com/_?culture=pl-pl&country=PL&lm=deeplink&lmsrc=homePageWeb&cmpid=WebSignIn#/school/conversations/Generale?threadId=19:P4IQCnZQi1oTbKiRWtwv3_ByZhX-Qm3y9e9o1QXZdU81@thread.tacv2&ctx=channel
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

L'ora di Storia, Paolucci, Signorini, Marisaldi; Zanichelli, Bologna, 2019.

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia odbywają się w formie zdalnej w czasie rzeczywistym na platformie MS Teams. Zajęcia mają charakter wykładu informacyjnego oraz wykładu konwersatoryjnego, z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych. Dodatkowe materiały służące indywidualnemu pogłębianiu omawianej tematyki przez słuchaczy dostarczane są na stronie przedmiotu na platformie Moodle.

Zajęcia kończą się egzaminem na ocenę.

Na ocenę bardzo dobrą Student znakomicie orientuje się w zagadnieniach związanych z historią obszaru Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), bardzo dobrze zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05), bez trudu potrafi dokonać bardzo dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), jest w pełni gotów do podejmowania współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dobrą Student dobrze orientuje się w zagadnieniach związanych z historią obszaru Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), dobrze zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05), potrafi dokonać dobrej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), jest gotów do podejmowania współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Na ocenę dostateczną Student w stopniu dostatecznym orientuje się w zagadnieniach związanych z historią obszaru Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze intelektualnym (historia literatury, filozofia, historia nauki) i materialnym (historia sztuki), zarówno pod kątem wpływów innych kultur na kulturę włoską i odwrotnie (FW1_W04), w stopniu dostatecznym zna historię Włoch wczesnonowożytnych w wymiarze literackim, politycznym, społecznym (FW1_W05), potrafi dokonać satysfakcjonującej średniozaawansowanej analizy wybranego tworu cywilizacji obszaru kulturowego Włoch wczesnonowożytnych, interpretacji fenomenów kulturowych, literackich i artystycznych tego okresu, lokując je przy tym w szerszym kontekście historyczno‐kulturowym (FW1_U06), jest gotów do podejmowania współodpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego Europy i poszczególnych jej regionów, w szczególności dziedzictwa obszaru kulturowego Włoch (FW1_K04).

Zakres tematów:

1-6. Cultura, arte, storia nel Rinascimento

7-12. Tra scienza e politica, L'Italia tra '500 e '600

13-14. L'Italia e l'illuminismo

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Onofrio Bellifemine 36/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)