Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia języka włoskiego WH-F-FW-I-3-HistJW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=25884
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: Link do kanału zajęć na MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3acV6JnKFWfDcR1V9hW-XdP2vrchv1DVPDSgPYj4JFcW01%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=1342122b-144b-4e24-b622-cf1a37fc6c84&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3
Literatura:

Podręczniki:

Migliorini B. (2001), Storia della lingua italiana, Bompiani, Milano

Marazzini C. (2004), Breve storia della lingua italiana, Il Mulino, Bologna

Marazzini C. (2015), La lingua italiana. Storia, testi, strumenti, Il Mulino, Bologna

Patota G. (2002), Lineamenti di grammatica storica dell’italiano, Il Mulino, Bologna

Roncaglia A. (2006), Le origini della lingua e della letteratura italiana, UTET, Torino

Literatura uzupełniająca:

Manni P. (2003), Storia della lingua italiana. Il Trecento toscano. La lingua di Dante, Petrarca e Boccaccio, Il Mulino, Bologna

Tesi R. (2001) Storia dell’italiano, Laterza, Roma

D’Achille P. (2004), Breve grammatica storica dell’italiano, Carocci, Roma

Efekty uczenia się:

WIEDZA

F1_W03

F1_W13

UMIEJĘTNOŚCI

F1_U08

KOMPETENCJE

F1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Wykład obowiązkowy, dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze, kończy się egzaminem ustnym.

W semestrze zimowym 2020/2021 zajęcia prowadzone są zdalnie w trybie synchronicznym poprzez platformę e-learningową Moodle i aplikację MS Teams.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest co najmniej 60% frekwencja na wykładzie.

- Na ocenę bardzo dobrą (5) Student doskonale opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (F1_W03). Student bezbłędnie określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego (F1_W13), (F1_U08), (F1_K01).

- Na ocenę dobrą (4) Student w stopniu dobrym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (F1_W03). Student sprawnie określa, tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego (F1_W13), (F1_U08), (F1_K01);

- Na ocenę dostateczną (3) Student w stopniu podstawowym opanował zakres materiału dotyczący każdego z obszarów historii języka włoskiego omawianych podczas zajęć (F1_W03). W stopniu zadowalającym określa. tłumaczy i analizuje zmiany w systemie fonologicznym, morfologicznym, składniowym i leksykalnym języka włoskiego (F1_W13), (F1_U08), (F1_K01).

Zakres tematów:

- Łacina ludowa i jej ewolucja. Sytuacja na Półwyspie Apenińskim po upadku Cesarstwa Rzymskiego.

- Wprowadzenie do fonetyki historycznej języka włoskiego, historii morfologii i składni języka włoskiego; zmiany leksykalne i semantyczne.

- Od łaciny do 'volgare'.

- Piśmiennictwo użytkowe XI-XII wieku.

- Początki literackie 'volgare': a) szkoła sycylijska b) szkoła toskańska c) Umbria d) Włochy północne.

- Wiek XIV: Przykład Dantego, Petrarki i Boccaccia.

- „La questione della lingua”.

- Kształcenie się modelu językowego języka włoskiego.

- Humaniści i pierwsze włoskie gramatyki.

- XVII wiek: powstanie Accademia della Crusca i jej słownika.

- Barok i Oświecenie. Wpływ języka francuskiego i propozycje reformy (XVIII wiek).

- Wiek XIX: polemika wokół normy językowej (Manzoni, Ascoli).

- Sytuacja językowa Włoch od zjednoczenia do czasów współczesnych: język pisany a język mówiony.

- Wpływ dialektów i aktualna sytuacja języka włoskiego.

- Zapożyczenia włoskie w polszczyźnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala e-learning
Julia Krauze 14/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)