Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Gramatyka opisowa języka greckiego WH-FK-I-2-GramOpGr-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

Literatura podstawowa:

M. Auerbach, M. Golias, Gramatyka grecka, Warszawa 1954 (lub inne wydanie)

Słownik grecko-polski (Z. Abramowiczówny lub O. Jurewicza)

Literatura uzupełniająca:

H. G. Liddell, R. Scott, An Intermediate Greek-English Lexicon, Oxford 1889

J. Morwood, Oxford Grammar of Classical Greek, Oxford 2001 H. W. Smyth, Greek Grammar, Harvard 1956

Efekty uczenia się:

Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Rozumie, czym jest gramatyka opisowa i czym różni się od gramatyki historycznej. Nabytą wiedzę z zakresu gramatyki wykorzystuje do doskonalenia swojego warsztatu translatorskiego. Posługuje się poprawną terminologią gramatyczną. Korzystając ze wskazówek prowadzącego, student potrafi przetłumaczyć zdanie greckie wspomagając się słownikiem. Biegle posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi (gramatyki, bazy elektroniczne).

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszy semestr kończy się zaliczeniem na podstawie kolokwium zaliczeniowego. Egzamin na ocenę odbywa się po drugim semestrze.

Kryteria oceniania:

Na 5: Student doskonale zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada dobrze ugruntowaną, uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Bezbłędnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Biegle posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 4,5: Student bardzo dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Sprawnie posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 4: Student dobrze zna i biegle posługuje się odpowiednią terminologią gramatyczną oraz posiada uporządkowaną wiedzę z zakresu gramatyki języka greckiego. Zazwyczaj poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne i struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną zazwyczaj poprawnie przekłada teksty greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Sprawnie posługuje się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 3,5: Student zna odpowiednią terminologię gramatyczną i z reguły dobrze się nią posługuje. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe. Wykorzystując wiedzę gramatyczną bez większych błędów przekłada zdania greckie o umiarkowanym stopniu trudności. Potrafi posługiwać się słownikiem oraz innymi pomocami naukowymi.

Na 3: Student zna podstawową terminologię gramatyczną i potrafi się nią posługiwać. Poprawnie rozpoznaje formy fleksyjne oraz podstawowe struktury składniowe. Korzystając ze swej wiedzy gramatycznej identyfikuje podstawową strukturę zdania oraz rozumie jego podstawowy sens. Korzysta ze słownika i innych pomocy naukowych.

Zakres tematów:

Fleksja (odmiana rzeczowników, czasowników, zaimków, przymiotników, stopniowanie przymiotników), składnia (funkcje przypadków, rodzaje i budowa zdań podrzędnie złożonych).

Metody dydaktyczne:

Metoda prezentacji z elementami dyskusji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 8:00 - 9:30, sala e-learning
Beata Spieralska-Kasprzyk 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)