Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Praktyczna nauka języka łacińskiego WH-FK-I-2-PrakNauL-Z
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

Słowniki łacińsko-polskie

Efekty uczenia się:

F1_W06

F1_U03

F1_U05

F1_U13

F1_K01

F1_K03

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę dostateczną student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład przynajmniej połowy tego tekstu

Na ocenę dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować roboczy przekład całości tekstu.

Na ocenę bardzo dobrą student umie samodzielnie dokonać analizy gramatycznej tekstu łacińskiego o umiarkowanym stopniu trudności, oraz zaproponować prawidłowy jego przekład.

Zakres tematów:

Odmiana czasowników nieregularnych.

Liczebniki główne i porządkowe.

Zdania podrzędne.

Ablativus absolutus.

Participia futuri, składnie omowne, gerundium.

Metody dydaktyczne:

Metoda warsztatowa z elementami wykładu.

Samodzielne przygotowywanie przekładu i analizy gramatycznej wybranych tekstów łacińskich, sprawdzanie go w grupie i dyskutowanie o napotkanych trudnościach, wspólne rozwiązywanie trudniejszych kwestii, poprawianie przekładu i analizy gramatycznej według wskazówek opiekuna naukowego.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 407
każdy czwartek, 8:00 - 9:30, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 327
Beata Spieralska-Kasprzyk 7/30 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)