Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Tradycja antyczna WH-FP-I-1-TradycAnty
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Obowiązuje literatura wykazana w ogólnym opisie przedmiotu, wzbogacana materiałami dostarczanymi przez wykładowcę (umieszczone na Moodle oraz na zepsole temasa, do którego link otrzymuje każda z grup).

Metody i kryteria oceniania:

Metody i kryteria oceniania dostosowane do pracy online. Części składowe oceny: aktywny udział w ćwiczeniach w czasie synchronicznym, przygotowanie prezentacji, wypełnienie testu online, przygotowanie scenariusza lub filmiku w ramach projektu "Doświadczyć chorei".

Dostęp do części materiałów pod adresem zespołu w MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3af23AUC_zfiNKeOok_qSWtAKZpqpGiIhaxijvbS3LFyk1%40thread.tacv2/conversations?groupId=34a026ff-664c-4fa3-ad7e-97183709e471&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Zajęcia odbywają się w trybie stacjonarnym - utworzony zespół MS Teams ma funkcję pomocniczą

Zakres tematów:

Jak w opisie głównym. Tematy obejmują kwestie obecności morfologicznej języków antyku śródziemnomorskiego w językach nowożytnych, podstawy języka łącińskiego oraz greki starożytnej oraz (alfabet, szkatułkowy schemat budowy zdania, zaprzeczenia pojęć, ważne pojęcia kulturowo-literackie). Następnie za pomocą aktualnych do dziś pojęć i systemów wypracowanych przez antyk śródziemnomorski jak paideia, choreia, filozofia i retoryka studenci zapoznają się w formie ćwiczeń z dorobkiem kulturowoliterackim nie tylko starożytnej Grecji i Rzymu, ale także kultury antyku egispkiego, judajskiego i wczesnochrześcijańsiego. Ważnym rozróżnieniem pozostaje ponadto wydzielenie kultury helleńskiej od hellenistycznej, recepcja retoryki w Europie oraz neolatynistyka na przykładach autorów polskich (np. łacińska twórczość Jana Kochanowskiego).

Metody dydaktyczne:

Metoda stolikowa - pracy w grupach, metoda poszukiwań badawczych (przygotowanie referatów), metoda dramy (projekt "Doświadczyć chorei")

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 409
Beata Gaj 17/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, Kampus Dewajtis Nowy Gmach, sala 409
Beata Gaj 17/17 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 16:45 - 18:15, Kampus Dewajtis Łącznik, sala 327
Beata Gaj 14/17 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)