Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do kulturoznawstwa WH-KU-I-1-Wst.ku-W-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
MS Teams: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a9nv-NQmz56AyacgomWriJNay36rmHC6rtMj9u4zLM3s1%40thread.tacv2/conversations?groupId=777843a5-436c-4509-953b-e76c6b409659&tenantId=12578430-c51b-4816-8163-c7281035b9b3

Literatura:

T. Eagleton, "Po co nam kultura?", tłum. A. Górny, Warszawa 2012.

M. Carrithers, "Dlaczego ludzie mają kultury. Uzasadnienie antropologii i różnorodności społecznej", tłum. A. Tanalska-Dulęba, Warszawa 1994.

R. Konersmann, "Filozofia kultury. Wprowadzenie", tłum. K. Krzemieniowa, Warszawa 2009.

A. Assmann, "Wprowadzenie do kulturoznawstwa. Podstawowe terminy, problemy, pytania", tłum. K. Różańska i A. Artwińska, Poznań 2014.

G. Dziamski, "Kulturoznawstwo, czyli wprowadzenie do kultury ponowoczesnej", Gdańsk 2016.

Zakres tematów:

1. Historia użycia oraz definiowania pojęcia "kultura"

2. Kultura a cywilizacja

3. Etnocentryzm a relatywizm kulturowy - jego rodzaje i przykłady

4. Filozofia kultury (W. Dilthey, H. Rickert, E. Cassirer, M. Weber)

5. Psychoanaliza Zygmunta Freuda

6. Materializm historyczny Karola Marksa i jego znaczenie dla nauk o kulturze

7. Socjologiczne teorie kultury Ervinga Goffmana i Pierre'a Bourdieu

9. Brytyjskie cultural studies - Szkoła z Birmingham

10. Historia antropologii kultury, wybrane szkoły (ewolucjonizm, dyfuzjonizm, funkcjonalizm, konfiguracjonizm, strukturalizm)

11. Semiotyka kultury (wybrane koncepcje)

12. Interpretatywna koncepcja kultury Clifforda Geertza

13. Teorie krytyczne (postkolonializm, feminizm, gender studies)

14. Kultura masowa, popularna i cyfrowa

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 9:45 - 11:15, sala e-learning
Piotr Jakubowski 51/60 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
e-learning
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)