Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kultura artystyczna - sztuki piękne WH-KU-I-2-KuArSzP-C
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podstawowa literatura:

Białostocki J., Sztuka cenniejsza niż złoto, Warszawa 2004.

Eco U., Historia brzydoty, przeł. zb. J. Czaplińska, Poznań 2007.

Eco U., Historia piękna, przeł. A. Kuciak, Poznań 2005.

Tatarkiewicz Wł. Dzieje sześciu pojęć, Warszawa 1976.

Lektury dotyczące konkretnych ćwiczeń są podawane na bieżąco w trakcie zajęć.

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceniania:

ocenianie ciągłe, aktywność na zajęciach (analiza i prezentacja), praca zaliczeniowa

Kryteria oceniania:

na ocenę BDB (5) - student zna znakomicie zagadnienia; sprawnie porusza się w terminologii z zakresu sztuk pięknych; aktywnie uczestniczy w zajęciach i systematycznie oddaje prace; w prezentacji ustnej korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć i przytacza odpowiednie przykłady dzieł; samodzielnie przygotowuje opis dzieła sztuki (obrazu).

na ocenę DB (4) - student zna dobrze zagadnienia, wymienia obiekty sztuki; uczestniczy w większości ćwiczeń; w prezentacji ustnej częściowo korzysta z poznanego na zajęciach systemu pojęć; wykonuje dobry opis dzieła sztuki (obrazu).

na ocenę DST (3) - student wybiórczo zna elementarne zagadnienia; ogólnie klasyfikuje sztuki plastyczne; sporadycznie uczestniczy w zajęciach; przygotowuje mało dokładną prezentację ustną; ma problemy z przygotowaniem opisu dzieła sztuki (obrazu).

Ocena NDST (2) – student ma wyraźne braki w wiedzy i umiejętnościach z zakresu sztuk pięknych. Lekceważy uczestnictwo w zajęciach, a także przygotowanie prezentacji i oddawanie prac w terminie.

Zakres tematów:

1. problematyka sztuk pięknych – czym jest sztuka (dawniej i dziś)

2. podstawowe pojęcia: piękno, styl i techniki artystyczne

3. ideał estetyczny w starożytności

4. kanoniczne dzieła sztuki

5. wieki średnie – czasy katedr

6. wpływ humanizmu na sztukę i piękno

7. reformacja i kontrreformacja wobec sztuki

8. manierystyczna teoria sztuki

9. barokowe upodobanie w nadmiarze i splendorze

10. klasycyzm – harmonia i proporcje w sztuce

11. romantyczne postrzeganie twórczości artystycznej

12. koncepcja modernistyczna (modern art)

13. sztuka użytkowa: kultura kontumacyjna, seryjność

14. awangarda i nowe tendencje

15. sztuka nowych mediów

Metody dydaktyczne:

METODY

podające: prezentacja, analiza dzieła sztuki

aktywizujące: twórczego rozwiązywania problemów, dyskusja

praktyczne: pokaz, opracowanie zagadnienia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 407
Elżbieta Sadoch 13/12 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 407
Elżbieta Sadoch 12/12 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)