Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Teorie tekstów kultury WH-KU-I-3-TeoTeks-W
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzaminacyjny
Literatura:

"Kulturowa teoria literatury. Główne pojęcia i problemy", red. M.P. Markowski, R. Nycz, Kraków 2012.

"Teorie literatury XX wieku. Podręcznik", red. A. Burzyńska, M.P. Markowski, Kraków 2007.

U. Eco oraz: R. Rorty, J. Culler, Ch. Brooke-Rose, "Interpretacja i nadinterpretacja", przeł. T. Bieroń, Kraków 2008.

S. Fish, "Interpretacja, retoryka, polityka", przeł. K. Abriszewski [i in.], Kraków 2008.

L. Gandhi, "Teoria postkolonialna. Wprowadzenie krytyczne", przeł. J. Serwański, Poznań 2008.

I. Iwasiów, "Gender dla średniozaawansowanych", Warszawa 2008.

A. Burzyńska, "Dekonstrukcja i interpretacja", Kraków 2001.

Zakres tematów:

1. Specyfika nauk humanistycznych (ze szczególnym uwzględnieniem badań tekstów i praktyk artystycznych)

2. Wprowadzenie do teorii interpretacji (interpretacja a rozumienie)

3. Semiotyczna teoria interpretacji Umberto Eco

4. Neopragmatyzm i teorie ukierunkowane na czytelnika

5. Tradycje hermeneutyczne

6. Psychoanaliza w badaniach literackich

7. Teorie dekonstrukcjonistyczne

8. Teorie krytyczne i kulturowe - wprowadzenie

9. Feminizm akademicki (krytyka rewizjonistyczna i ginokrytyka) oraz teorie genderowe

10. Krytyka postkolonialna

11. Geopoetyka

12. Krytyczne metodologie badań nad wizualnością

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 410A
Piotr Jakubowski 19/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)