Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metodologia badań kulturoznawczych WH-KU-II-1-MetBadKuC
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

U. Flick, "Projektowanie badania jakościowego", tłum. P. Tomanek, Warszawa 2010.

W. Kruszelnicki, Hermeneutyczne kierunki refleksji nad osobą badacza „w terenie”, „Kultura i Historia”, https://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3502.

S. Kvale, "Prowadzenie wywiadów", tłum. A. Dziuban, Warszawa 2010, s. 27-71.

P. Siuda, Ankieta internetowa: zalety i wady – rekapitulacja, w: Metody badań online, red. P. Siuda, Gdańsk 2016, s. 28-72.

G. Rose, "Interpretacja materiałów wizualnych. Krytyczna metoda badań nad wizualnością", tłum. E. Klekot, Warszawa 2010.

D. Silvermann, "Prowadzenie badań jakościowych", tłum. J. Ostrowska, Warszawa 2009.

"Badania jakościowe", t. 1: "Podejścia i teorie", red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

"Badania jakościowe", t. 2: "Metody i narzędzia", red. D. Jemielniak, Warszawa 2012.

Zakres tematów:

1. Projektowanie badania kulturoznawczego

2. Pytania i hipotezy badawcze

3. Dobór metod i tworzenie narzędzi badawczych

4. Obserwacja jako metoda badawcza

5. Specyfika badań ankietowych

6. Rodzaje wywiadów badawczych

7. Interpretacja materiałów wizualnych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 407
Piotr Jakubowski 19/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)