Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Organizacja imprez kulturalnych WH-KU-II-2-OrgImKul
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/user/index.php?id=26224
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Imprezy masowe. Organizacja, bezpieczeństwo, dobre praktyki, Sergiusz Parszowski, Andrzej Kruczyński, Warszawa, 2015;

2. Logistyka w bezpieczeństwie, Andrzej Szymonik, Warszawa, 2011;

3. Inteligentna organizacja - dystrybucja wiedzy, kompetencje pracowników, miejsce na rynku, red. Hanna Godlewska-Majkowska, Warszawa 2013.

Efekty uczenia się:

Wiedza

KU2_W04

Umiejętności

KU2_U07

Kompetencje społeczne

KU2_K03

KU1_K04

Metody i kryteria oceniania:

Ocena końcowa:

1. praca zaliczeniowa - 60%

2. obecność na zajęciach - 20%

3. Aktywność na zajęciach - 20%.

Dopuszczalna liczba nieobecności - dwie.

Możliwość nadrobienia - przygotowanie dodatkowej prezentacji.

Zakres tematów:

1. Podstawowe informacje o organizacji imprez

2. Organizacja imprezy masowej

3. Promocja

3. Budowanie wizerunku

4. Pozyskiwanie logotypu i identyfikacji wizualnej

5. Gadżety jako narzędzie budowania wizerunku

6. Przygotowanie scenariusza wydarzenia kulturalnego

7. Etap wstępny

8. Etap właściwy

9. Ewaluacja

10. Termin organizacji imprezy

11. Brief organizacji imprezy

12. Merchandising

13. Zmiany w organizacji imprez po pandemii

Metody dydaktyczne:

1. Prezentacja

2. Omówienie case studies

3. Przygotowanie projektu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 16:45 - 18:15, sala 409
Kama Pawlicka 22/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)