Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia filozofii WH-MU-I-2-Histfilo-Z
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatur podstawowa:

Platon, Obrona Sokratesa

Platon, Państwo (ks. I, II, VII, X)

Arystoteles, Metafizyka (wybór)

Arystoteles, Etyka Nikomachejska (wybór)

Epikur, List do Menojkeusa, [w:] Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów

Lukrecjusz, O naturze rzeczy (wybór)

Epiktet, Encheiridion

Sekstus Empiryk, Zarysy Pyrrońskie

Diogenes Laertios, Żywoty i poglądy słynnych filozofów (ks. VI )

Plotyn, Enneady (wybór)

św. Augustyn, Wyznania (ks. XI -XIII)

św, Augustyn, O państwie Bożym (wybór)

Literatura uzupełniająca:

Ch.H. Kahn, Platon i dialog sokratyczny, Warszawa 2018.

E. Havelock, Przedmowa do Platona, Warszawa 2007.

E. Voegelin, Platon, Warszawa 2009

W. Windelband, Platon, Warszawa 1902.

F. Brentano, Arystoteles i jego światopogląd, Kraków 2012.

E. Berti, Profil Arystotelesa, Poznań 2016.

P. Hadot, Filozofia jako ćwiczenie duchowe, Warszawa 1992.

P. Hadot, Plotyn albo prostota spojrzenia, Kęty 2004.

W. Beierwaltes, Platonizm w chrześcijaństwie, Kęty 2003.

R.H. Poppkin, Historia filozofii zachodniej, Poznań 2003.

H. Höffe, Mała historia filozofii, Warszawa 2004.

A. Kenny, Krótka historia filozofii zachodniej, Warszawa 2004.

Efekty uczenia się:

Muz1_W05

Muz1_K01

Metody i kryteria oceniania:

Zajęcia kończą się egzaminem ustnym na ocenę.

Zakres tematów:

Presokratycy

Sokrates: życie nieprzemyślane nie jest warte życia

Platona krytyka demokracji ateńskiej i koncepcja najlepszego ustroju

Arystotelesa koncepcja Pierwszego Poruszyciela.

Epikura wizja życia szczęśliwego.

Stoicyzm jako ulubiona filozofia Rzymian.

Neoplatonizm jako synteza filozofii starożytnej

Neoplatonizm chrześcijański: św. Augustyn.

Dualizm państwa ziemskiego i państwa Bożego.

Neoplatonizm renesansowy a sztuka odrodzeniowa.

Kartezjusz – nowy początek w filozofii

Empiryzm Locke'a i Hume'a

Vico – pierwszy filozof kultury

Francuskie oświecenie.

Kant jako filozof oświecenia

Heglowska filozofia dziejów

Lewica heglowska

Ekonomia polityczna Marksa

Egzystencjalizm Kierkegaarda

Metody dydaktyczne:

Zajęcia mają charakter wykładu

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 8:00 - 9:30, sala 313
Robert Pawlik 7/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)