Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język łaciński I WH-F-FW-I-1-JLac-I-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręcznik:

J. Ryba, E. Wolanin, A. Klęczar, Homo Romanus (I-II), Wydawnictwo Draco;

S. Wilczyński, E. Pobiedzińska, A. Jaworska, Porta Latina Nova, PWN;

Hans H. Orberg, Lingua latina per se illustrata, wyd. Accademia Vivarium Novum.

Gramatyka:

J. Wikarjak, Gramatyka opisowa języka łacińskiego, PWN (lub inna).

Słowniki:

J. Korpanty, Mały słownik łacińsko-polski, wyd. szkolne PWN;

K. Kumaniecki, Słownik łacińsko-polski, PWN.

Zakres tematów:

1.Wprowadzenie do nauki języku. Podstawowe informacje dot. języka łacińskiego: alfabet, wymowa etc.

2.Części mowy, podział na deklinacje i koniugacje

3.Zarys odmiany czasownika. Indicativus oraz Imperativus praesentis activi

4.Odmiana rzeczowników i przymiotników I deklinacji. Test nr 1

5.Odmiana II deklinacji. Zaimki osobowe i dzierżawcze

6.Struktura zdania. Orzeczenie werbalne, orzeczenie imienne (złożone); funkcja orzecznika

7.Konstrukcja gramatyczna Accusativus cum Infinitivo (ACI). Test nr 2

8.Indicativus Imperfecti Activi wszystkich koniugacji.

9. Literatura i język w starożytnym Rzymie, III-I w. p.n.e.

10.Indicativus Futuri I Activi wszystkich koniugacji

11. Przyimki łacińskie z Accusativem i Ablativem. Test nr 3

12.Strona bierna (Passivum) wszystkich czasów - I-IV kk.

13. Zarys III deklinacji. Formy regularne i nieregularne

14.Cyceron - życie i twórczość. Analiza wybranych utworów (Pro Archia poeta, Laelius de amicitia)

15. Powtórzenie materiału. Test nr 4

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 11:30 - 13:00, sala 227
Julia Krauze 26/20 szczegóły
2 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 227
Julia Krauze 15/20 szczegóły
3 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 227
Julia Krauze 21/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Łącznik
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
tel: +48 22 561 88 00 https://uksw.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-1 (2024-05-13)