Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka włoskiego-wypowiedź pisemna WH-F-FW-I-1-PNJW-W-L
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Strona zajęć: https://e.uksw.edu.pl/course/view.php?id=30300
Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

A. Moni, Scriviamo 1, Edilingua 2000 Roma

K. Foremniak, O sztuce przestankowania w Polsce i we Włoszech, Warszawa 2017

C. Guastalla, Giocare con la scrittura, Alma Edizioni 2015, Firenze

B. Storni, Gramatyka jezyka wloskiego, Delta Warszawa

St. Widłak, Gramatyka włoska, Warszawa 2006

Efekty uczenia się:

WIEDZA

Student rozumie zmienność języka, jego warstwy semantycznej oraz ewolucji systemów gramatycznych. FW1_W10

UMIEJĘTNOŚCI

Student potrafi potrafi posługiwać się językiem włoskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. FW1_U01

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

Student rozumie potrzebę stałego pogłębiania swojej wiedzy. FW1_K01

OPIS ECTS - 2 punkty (65 godzin; 1 punkt ECTS = 25 godzin)

Udział w zajęciach: 30 godzin

Systematyczne przygotowanie do zajęć, praca własna - 30 godzin

Przygotowanie do egzaminu: 5 godzin.

Metody i kryteria oceniania:

-W ciągu semestru student musi doręczyć od 3 do 6 zadań (w zależności od przebiegu kursu i na podstawie wskazań wykładowcy) domowych w formie papierowej lub elektronicznej, w tym ostatnim przypadku wysyłać należy na platformę Moodle;

-W ciągu semestru będą odbywać się od 3 do 6 kolokwiów, na podstawie których wyciągnięta będzie ocena przedmiotu. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie minimum 60% punktow łącznie ze wszystkich kolokwiów. Nie ma możliwości powtarzania kolokwiów.

UWAGA! Ocena wypracowań będzie polegała na poprawności językowej, czyli na opanowaniu m.in. następujących zagadnień gramatycznych: użycie rodzajników i zaimków dzierżawczych, zdanie warunkowe I typu, uzgodnienie (rzeczowników, przymiotników i czasowników), stopniowanie przymiotnika, czasowniki (presente, passato prossimo, imperfetto, futuro semplice, condizionale), użycie wyrażeń "c'è / ci sono" VS "è /sono", użycie najważniejszych connettivi (łączników).

Kryteria oceniania:

Na ocenę 3 (dst.)

Na ocenę 4 (db)

Na ocenę 5 (bdb)

Na ocenę dostateczną student w stopniu bardzo podstawowym rozróżnia podstawowe typologie wiadomości oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Z nielicznymi błędami potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_U10). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_K01).

Na ocenę dobrą (4) student sprawnie rozróżnia podstawowe typologie wiadomości/krótkich tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Bez większych trudności potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_U10). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_K01).

Na ocenę bardzo dobrą (5) Student bezbłędnie rozróżnia podstawowe typologie wiadomości/krótkich tekstów oraz ich cechy stylistyczne i leksykalne (F1_W06). Bezbłędnie potrafi przekazywać swoje poglądy z wykorzystaniem komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_U10). Student samodzielnie pracuje nad stałym pogłębianiem wiedzy i umiejętności posługiwania się różnymi stylami komunikacji pisemnej w języku włoskim (F1_K01).

Zakres tematów:

1-2 - wiadomości różnego rodzaju (np. SMS, zaproszenia, krótkie listy)

3 - przedstawienie samego siebie i innych

4-5 - akcenty i zasady włoskiej interpunkcji

6 - email nieformalny i formalny

7-8 - list nieformalny i formalny

9/10 - anonse pracy

11 - curriculum vitae

12 - list motywacyjny

13 - opis podróży

14 - opis rodziny i zwierząt domowych

15 - opis domu.

Metody dydaktyczne:

Na zajęcia student powinien uczęszczać zawsze do tej samej grupy docelowej (grupa USOS). Grupę wolno zmienić do drugiego tygodnia semestru.

-Dopuszczalne są 3 nieobecności w ciągu semestru. W przypadku większej ilości nieobecności, będzie wymagane przerobienie dodatkowych materiałów, których znajomość będzie sprawdzona ustnie lub pisemnie.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 409
Roberto Peressin 30/20 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 409
Roberto Peressin 20/20 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, sala 409
Roberto Peressin 12/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Kampus Dewajtis Nowy Gmach
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.